26.09.2022.

Aktualitātes

Atgādinājums daudzbērnu ģimenēm pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

Atgādinājums daudzbērnu ģimenēm pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

24.07.2019. 08:48

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvalde atgādina novada daudzbērnu ģimenēm laikus sākt pieteikties  pabalstam mācību līdzekļu iegādei. Kā zināms, Jelgavas novada pašvaldība par katru ģimenē augošo skolas vecuma bērnu Jelgavas novadā deklarētai daudzbērnu ģimenei reizi gadā piešķir pabalstu 50 EUR apjomā.

Diskutēs par aktualitātēm sociālajā jomā

Diskutēs par aktualitātēm sociālajā jomā

09.07.2019. 13:24

17.jūlijā Jelgavas novada sociālais dienests organizē diskusiju “Kafija ar politiķi”. Tās ietvaros notiks sarunas un viedokļu apmaiņa par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā.

Seniori piedalīsies apmācībās “Mani gadi, mana bagātība”

Seniori piedalīsies apmācībās “Mani gadi, mana bagātība”

08.07.2019. 14:39

No 10. līdz 12.jūlijam Jelgavas novada senioru biedrība Zaļenieku pagastā rīko projektu – apmācības senioriem “Mani gadi, mana bagātība”. Apmācību uzdevums ir sniegt pagastu senioru koordinatoriem zināšanas, kā iedrošināt pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkus iesaistīties aktivitātēs un veicināt aktīvu dzīvesveidu pēc darba gaitu izbeigšanas.

SARC “Staļģene” atzīmēs rekonstrukcijas noslēgumu

SARC “Staļģene” atzīmēs rekonstrukcijas noslēgumu

08.07.2019. 10:20

11. jūlijā plkst. 14:00 Jelgavas novada sociālās rehabilitācijas un aprūpes centrs “Staļģene” atzīmēs telpu atklāšanu pēc rekonstrukcijas, kas pašreizējiem 19 aprūpes centra iemītniekiem dāvā iespēju daudz ērtāk, mājīgāk justies savā ikdienas vidē, kā arī teritorijai un iestādei piešķir daudz funkcionālāku un pārdomātāku plānojumu un dizainu. 

Uzsāk deinstitucionalizācijas plānā iekļautās pakalpojumu infrastruktūras attīstības projektu

Uzsāk deinstitucionalizācijas plānā iekļautās pakalpojumu infrastruktūras attīstības projektu

27.06.2019. 09:42

Jelgavas novada dome šodien domes sēdē izskatīs jau komiteju sēdē atbalstīto lēmumprojektu, kas paredz infrastruktūras nodrošināšanai deinstitucionalizācijas projektā ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 986 254 EUR apmērā. 

Aicina uz audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu salidojumiem

Aicina uz audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu salidojumiem

17.06.2019. 09:28

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) sadarbībā ar nodibinājumu „Sociālo pakalpojumu aģentūra” jau vairākus gadus rīko audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu salidojumus - satikšanās reģionālajās atbalsta grupās un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem nometnes.

Pašvaldība palielina bērniņa piedzimšanas pabalstu

Pašvaldība palielina bērniņa piedzimšanas pabalstu

02.04.2019. 09:47

Jelgavas novada domes sēdē, 27.martā  izskatīts lēmumprojekts, kas paredz veikt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības 2011. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, palielinot pabalsta apmēru un paredzot, ka turpmāk ģimenei to būs tiesības saņemt, ja vismaz vienam no  bērna vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jelgavas novada administratīvajā teritorija neatkarīgi no deklarēšanās laika.

Aicina uz Černobiļas AES katastrofas atceres pasākumu

Aicina uz Černobiļas AES katastrofas atceres pasākumu

01.04.2019. 08:24

25. aprīlī pulksten 14 Jelgavas novada domes Lielajā zālē Pasta ielā 37, Jelgavā, notiks tradicionālais Černobiļas atomelektrostacijas (AES) katastrofas atceres pasākums. Jelgavas novada iedzīvotāji, kas savulaik bijuši iesaistīti avārijas likvidēšanas darbos.

Sociālā darba loma sabiedrības pārmaiņu procesā

Sociālā darba loma sabiedrības pārmaiņu procesā

19.03.2019. 11:21

Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, savukārt marta trešajā otrdienā tiek svinēta starptautiskā sociālā darba diena.

Aicina reģistrāties veselību veicinošai diennakts nometnei „saJŪTI paSAULI RADOŠI”

Aicina reģistrāties veselību veicinošai diennakts nometnei „saJŪTI paSAULI RADOŠI”

11.02.2019. 15:05

Tiek uzsākta dalībnieku reģistrācija otrajai veselību veicinošai diennakts nometnei „saJŪTI paSAULI RADOŠI” bērniem ar kustību un fiziskās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem vai pavadoņiem.

Iedzīvotāju ērtībai būs pieejams mobilā mamogrāfa pakalpojums

Iedzīvotāju ērtībai būs pieejams mobilā mamogrāfa pakalpojums

22.01.2019. 10:41

Jelgavas novada pagastos iedzīvotājiem būs pieejami mobilā mamogrāfa pakalpojumi. Lai izmantotu pakalpojumu, nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālruni 27 86 66 55. mamogrāfa pieņemšanas grafiks:

  • 31.janvārī, Elejas pagasts, Lietuvas iela 42 (pie Saieta nama)
  • 04. februārī, Glūdas pagasts, Skolas iela 6
  • 08. februārī, Vilces pagasts, Tautas nama iela 2 (pie kultūras nama)
  • 11. martā, Sesavas pagasts, Skolas iela 10
Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros sniegts ievērojams skaits sociālo pakalpojumu

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros sniegts ievērojams skaits sociālo pakalpojumu

16.01.2019. 15:33

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” turpinās jau trīs gadus. Lai cilvēki ar invaliditāti nenonāktu ilgstošās aprūpes institūcijās, ir svarīgi, lai viņiem un viņu ģimenes locekļiem būtu pieejama palīdzība un atbalsts tuvu dzīvesvietai savā pašvaldībā. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi cilvēkiem ierastā vidē ir tas, ko paredzēts veidot deinstitucionalizācijas (DI) projektos. Pašvaldības šogad uzsāk sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras veidošanu, tomēr daļu pakalpojumu jau uzsākts sniegt. Precīzāk izsakoties, no projekta līdzekļiem tiek apmaksāti projekta sadarbības partneru - pašvaldību sniegtie pakalpojumi saviem iedzīvotājiem.

Lemj par jaunu sociālā pabalsta apmēru un sociālo garantiju palielināšanu

Lemj par jaunu sociālā pabalsta apmēru un sociālo garantiju palielināšanu

28.11.2018. 16:02

Jelgavas novada domes deputāti 28. novembra domes sēdē apstiprināja lēmumprojektu, kas paredz novada bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību, piešķirt jaunu pabalsta veidu – mājokļa pabalstu un dubultot sociālo garantiju apmēru diviem jau esošiem pabalsta veidiem.

Izsludināta ģimeņu godināšanas akcija “Mana Goda ģimene”. Pieteikt lielisku ģimeni var ikviens!

Izsludināta ģimeņu godināšanas akcija “Mana Goda ģimene”. Pieteikt lielisku ģimeni var ikviens!

24.07.2018. 09:37

Latvijas Goda ģimenes gada ietvaros ir izsludināts ģimenes godinošs konkurss akcija “Mana Goda ģimene”, kas norisināsies līdz 31. augustam. Pieteikt savu Latvijas Goda ģimeni iespējams ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Izvirzīt godināšanai savā novadā dzīvojošās kuplās saimes aicinātas arī Latvijas pašvaldības.

Tiešsaistē būs iespējams vērot lekciju kursu  “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes!”

Tiešsaistē būs iespējams vērot lekciju kursu “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes!”

05.06.2018. 09:29

No 2018. gada 7. jūnija visiem interesentiem būs iespēja tiešsaistē vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes - stipras ģimenes!”, kur lektori kopā ar dažādu nozaru ekspertiem diskutēs par tādām ģimenei un vecākiem aktuālām tēmām, kā finanšu pratība, laulības tiesiskie aspekti, ģimenes attiecību veidošana, psiholoģiskie un ētiskie aspekti u.c.

Aicina uz forumu par deinstuticionalizāciju

Aicina uz forumu par deinstuticionalizāciju

05.06.2018. 09:21

2018. gada 15. jūnijā, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, adrese: Akadēmijas ielā 10, Jelgava, notiks Starpreģionu forums par DI procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām “DI. Status Quo. Quo Vadis?”

Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars” starp laureātiem konkursā  “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”

Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars” starp laureātiem konkursā “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”

30.11.2017. 09:15

Vakar, 29. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā svinīgā ceremonijā tika pasniegtas balvas un atzinības raksti nevalstiskajām organizācijām, kas aizstāv cilvēku ar invaliditāti intereses un veicina viņu tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Starp šī gada godinātajiem laureātiem ir arī Jelgavas novada biedrība “Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars””.

NVO konkurss "Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam"

NVO konkurss "Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam"

14.09.2017. 14:30

Atbalsts līdzcilvēkiem ne vienmēr ir mērāms naudas izteiksmē, bieži no sirds izteikta pateicība ir daudz vairāk vērta. Tiesībsargs aicina ikvienu paust savu atbalstu Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti un veicinājušas viņu izglītošanos, nodarbinātību vai vienkārši iestājušas par viņu vajadzībām un interesēm.

Ziedot.lv un centrs “Poga” ielūdz uz  svētkiem “Bērnu rehabilitācijas diena”

Ziedot.lv un centrs “Poga” ielūdz uz svētkiem “Bērnu rehabilitācijas diena”

23.08.2017. 13:57

Bērnu rehabilitācijas diena – svētki, kas radīti bērniem un pusaudžiem ar kustību traucējumiem un viņu ģimenēm. Ikviens interesents gaidīts 2017.gada 9.septembrī, plkst. 11.00, Rīgā, “Ghetto Games” sporta bāzē, Pērnavas ielā 42.

Plāno palielināt ikmēneša finansiālo atbalstu novada audžuģimenēm

Plāno palielināt ikmēneša finansiālo atbalstu novada audžuģimenēm

19.07.2017. 15:40

Jelgavas novada dome 19. jūlija Labklājības un sociālo jautājumu komiteju sēdē izskatīja lēmumprojektu, kas paredz palielināt pašvaldības sniegto finansiālo atbalstu audžuģimenēs ievietotu bērnu uzturēšanai. Saistošo noteikumu apstiprināšanas gadījumā par katru bērnu vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam audžuģimene ik mēnesi saņems 190 EUR, bet par bērnu vecumā no 7 -18 gadu vecumam – 228 EUR.