Par SARC

Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (SARC) ir Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes pakļautībā esošās iestādes:

  • Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”;
  • Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Staļģene”;
  • Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Kalnciems”.

Centru mērķis ir īstenot ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām un bērniem ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un sociālo funkcionēšanu, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un personām, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Misija – nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkā māju sajūtu, un nodrošināt pakalpojumu, kas atbilstu cilvēka vajadzībām un tiesībām.

Vairāk informācijas par sociālās aprūpes un rehabilitācijas centriem - Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri
Labklājības pārvaldes vadītāja
 
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 
e-pasts: 
Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” vadītāja pienākumu izpildītāja
Nellija Veinberga
Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023
Tālrunis: 27028431
Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” vadītāja
Ivita Jansone
Adrese: Lielupes iela 27, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Tālrunis: 25610049
E-pasts: ivita.jansone@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene” vadītāja
Agnese Kotlere
Adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031
Tālrunis: 20274308
E-pasts: agnese.kotlere@jelgavasnovads.lv

 

Krīzes centra reglaments
Pakalpojuma "Atelpas brīdis" reglaments