Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag.
Tips
Kultūras iestāde
Pakalpojuma vieta
Platones pagasts
Nomas objekts/sēdvietu skaits
Lielā zāle (220)
Papildus nodrošinājums
Mikrofons ar skaņas nodrošinājumu
EUR/stundā (bez PVN)
22,50
Nomas objekts un sēdvietu skaits EUR/h bez PVN EUR/h ar PVN
Lielā zāle (220) 22,50 27,23
Mikrofons ar skaņas nodrošinājumu 8,50 10,29

Kontaktpersona: Rasma Krauze +371 26547117