Jaunuzņēmumi var sākt pieteikties valsts atbalsta saņemšanai

15.02.2017

Šā gada 7. februāra Ministru kabineta sēdē apstiprināts Ekonomikas ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts “Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība”.

“Līdz ar valdības šodien pieņemto lēmumu esam spēruši pēdējo soli, lai sāktu sniegt valsts atbalstu jaunuzņēmumiem jeb start-up uzņēmumiem - aicinām jaunuzņēmumus un to investorus reģistrēties un iesniegt pieteikumus dalībai atbalsta programmās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. “Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija kļūtu par jaunuzņēmumu jeb start-up uzņēmumu izvēli Nr.1 Baltijas valstīs. Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums ir pamats šādu uzņēmumu attīstības veicināšanai. Ieviešot specifiskas, tieši šai uzņēmēju grupai atbilstošas atbalsta programmas, sagaidām, ka ik gadu Latvijā radīsies vismaz 30 šādi uzņēmumi, kas būs piesaistījuši aptuveni 160 augsti kvalificētus darbiniekus,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Šā gada 1. janvārī spēkā stājies Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums, kura mērķis ir veicināt strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu jeb jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, tādējādi sekmējot pētniecības attīstību un pētniecības produktu (inovatīvu ideju, produktu vai procesu) komercializāciju.

Likumā noteiktas jaunuzņēmumu darbības atbalsta programmas un to piešķiršanas kritēriji jaunuzņēmumiem,  kā arī kvalificēto riska kapitāla investoru kvalifikācijas nosacījumi.

Jaunuzņēmumiem pieejamas šādas valsts atbalsta programmas:

  • atbalsta programma fiksētā maksājuma veikšanai ar papildu iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu;
  • atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei ar papildu iespēju piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu.

Šodien MK apstiprinātā Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība nosaka:

  • jaunuzņēmumu un riska kapitāla investoru iesniedzamo pieteikuma dokumentāciju (t.sk. izstrādātas pieteikuma veidlapas), lai izvērtētu jaunuzņēmumu atbilstību atbalsta programmu piešķiršanas kritērijiem un riska kapitāla investoru atbilstību kvalifikācijas nosacījumiem;
  • LIAA kā administrējošās iestādes pienākumus un tiesības;
  • jaunuzņēmumu atbalsta programmu administrēšanas kārtību (no pieteikuma iesniegšanas LIAA līdz Komisijas lēmuma pieņemšanai, kā arī atbalsta programmu periodā);
  • atbalsta programmās piešķiramā de minimis atbalsta apmēra noteikšanas kārtību.

Lēmumu par jaunuzņēmuma atbilstību dalībai Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteiktajās atbalsta programmās un atbalsta piešķiršanu, kā arī par riska kapitāla investora atbilstību kvalificēto riska kapitāla investoru prasībām pieņems jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisija, kuras darbību nosaka Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas nolikums.

Komisijai lēmums par atbalsta programmu piešķiršanu jāpieņem mēneša laikā no pieteikuma dokumentu saņemšanas dienas. Komisija tiek veidota 5 cilvēku sastāvā, iekļaujot pārstāvjus no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (2 pārstāvji), Ekonomikas ministrijas (2 pārstāvji) un Valsts ieņēmumu dienesta (1 pārstāvis).  Komisijas priekšsēdētājs būs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors, bet priekšsēdētāja vietnieks – Ekonomikas ministrijas pārstāvis. LIAA arī veiks komisijas sekretariāta funkcijas. 

Atgādinām, ka likumā jaunuzņēmums definēts kā kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kura pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu un attīstību (starptautiski lietotais apzīmējums angļu valodā “startup”). Kā viens no galvenajiem kritērijiem atbalsta programmu piešķiršanai jaunuzņēmumiem noteikts kvalificēta riska kapitāla investoru vismaz 30 000 euro ieguldījums jaunuzņēmuma pamatkapitālā katrā atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadā, tādējādi apliecinot pieteiktās biznesa idejas dzīvotspēju.

Detalizēti ar š.g. 7. februārī apstiprinātajiem MK noteikumiem "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.