07.07.2022.

Demontēts piemiņas akmens Jelgavas “atbrīvošanas kauju” uzsākšanas vietā