+A A
Sestdiena, 27. Februāris, 2021
Līva, Līvija, Andra

Domes sēde Nr.4

19.02.2021
24.02.2021, plkst. 15:00
 
Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā un 3. , 7. un 9. DK. jautājuma izslēgšanu
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.-15. Jaunsvirlaukas pag.; 16.Atvari-8, Zaļenieku pag.)
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Kastaņu ceļš 17-23, Zaļenieku pag.; 2.Bazuļi-4, Lielplatones pag.)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Kristāli, Vircavas pag.)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Svētvaldes lauks, Līvbērzes pag.; 2.Uves, Kalnciema pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ( Vidusstrauti, Platones pag.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Stacijas 2, Sesavas pag.; 2.Ledāji, Sesavas pag.; 3.Purva ceļi, Līvbērzes pag.; 4.Kundrāti, Līvbērzes pag.; 5.Stirniņas, Līvbērzes pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Vairogu lauks, Vilces pag.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Rūpnīcas iela 2, Kalnciems)
10. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā pašvaldības investīciju projekta “Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana” īstenošanai
11. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2021.gadam
12. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu telpu nomas pakalpojumu maksas cenrādi
13. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
14. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
15. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
16. Par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2021.gadā
17. Par saistošo noteikumu„Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
18. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi – 2021” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
19. Par izmaiņām Jelgavas novada vēlēšanu iecirkņu sarakstā
20. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atlaidi SIA “SALTUMS KANDAVĀ” sakarā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
21. Par grozījumiem Šķibes pamatskolas nolikumā
22. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Balži, Jaunsvirlaukas pag.)
23. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai (Ceļa Reikuļi, Vircavas pagasts)
24. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielpļavas”, Vītoliņos, Valgundes pagastā 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
25. Par zemes vienības sadalīšanu (Vircavas pag.)
26. Par zemes vienības sadalīšanu (Jaunmazlauki, Vircavas pag.)
27. Par zemes vienības sadalīšanu (Vircavas pag.)
28. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (sēdes protokols Nr.11, 48.§48.2.) „Par zemes piekritību”
29. Par pašvaldības zemes iznomāšanu (daļa Kalnciemkrasti, Kalnciema pag.)
30. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances un pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē (pašvaldības ceļi)
31. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (SIA Gneiss, Valgundes pag.)
32. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (SIA Laflora, Kaigu purvs)
33. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Niedru iela 1-11, Staļģene)
34. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Svirlaukas iela 20-18, Staļģene)
35. Pap.DK.Par lēmumu atcelšanu
36. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielupes iela 14-5, Staļģene)
37. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Stirniņas, Līvbērzes pag.)
38. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Kundrāti, Līvbērzes pag.)
39. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Stacijas iela 2, Sesavas pag.)
40. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Ledāji, Sesavas pag.)
41. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Purva ceļi, Līvbērzes pag.)
42. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Bazuļi-4, Lielplatones pag.)
43. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Kastaņu ceļš 17-23, Zaļenieku pag.)
44. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē ( Rūpnīcas iela 2, Kalnciems)
45. Pap.DK.Par telpu grupas lietošanas veida maiņu un īres maksas noteikšanu (Baznīcas iela 2, Zaļenieku pag.)