Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Restarting adult learning skills throught new teaching methods (Adult ReStart)

Drukāt
 • Projekts identificēts kā labās prakses piemērs.
 • Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA201-046972
 • Ieviešanas laiks: 01.10.2018.–31.10.2019.
 • Projekta mērķis: izstrādāt un piedāvāt pedagogiem daudzpusīgāku un kvalitatīvāku metodisko materiālu darbam ar pieaugušajiem tālmācības vidē, apgūstot jaunas mācīšanas darba metodes izmantojot informācijas tehnoloģijas.

Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 18890,00 (100% apmērā).

Projekta vadošā organizācija: Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Projekta partneri: Itālija, Igaunija, Latvija.

Iesaistītās organizācijas:

 • Jelgavas novada pašvaldība (Jelgavas novada Neklātienes vidusskola) (Latvija)
 • Futuro Digitale (Itālija)
 • Tallinna Taiskasvanute Gumnaasium (Igaunija)

Galvenā mērķa grupa: Pedagogi no katras dalībvalsts

Galvenās aktivitātes:

 • Tālmācībā studējošo izglītojamo vērtējuma izpēte par tālmācības apmācības formu, izzināt šīs apmācības formas grūtības dažādās sociālajās grupās, kā arī noskaidrot un apkopot izglītojamo ieteikumus tālmācības apmācības metožu uzlabošanai.
 • Attīstīt un uzlabot esošās tālmācības apmācības metodes un pilnveidot mācību materiālus.
 • Veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju iesaistot ģimenes pārstāvjus un radiniekus.
 • Trenera atbalsts metodisko materiālu pilnveidošanā Itālijā.
 • Veikt salīdzinošu analīzi starp izglītojamajiem no nelabvēlīgajām sociālajām grupām un sociāli labvēlīgajiem jauniešiem.
 • Veicināt pieaugušo izglītošanu pašvaldībās, valstī un Eiropā.
 • Skolas vai organizācijas tīmekļa vietne, kur tiks augšupielādēti metodiskie materiāli.
 • CD ar metodiskiem materiāliem.

*Projekta nosaukums latviešu valodā – “Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana izmantojot jaunas mācību metodes”

Projekta rezultāti/ materiāli:

Publicitāte:


Projekta koordinators 
Gatis Kasparinskis
Tālr.: 63048487
 
Projekta asistents
Inga Eihentāle
Tālr.: 63084021