Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība

Drukāt
  • Projekta Nr. LLI-425
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2020.-31.05.2022.
  • Projekta mērķis: veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Projekta nosaukums angļu valodā: Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community (OCTOPUS).

Projekta kopējās izmaksas:  

Kopējais ERAF finansējums 599 737,33 EUR. Jelgavas novada pašvaldības daļa 116 357,98 EUR, no kuriem 98 904,30 EUR ERAF finansējums (85%) un 17 453,68 EUR Jelgavas novada pašvaldības finansējums (15%).

Projekta vadošais partneris: Zemgales Plānošanas Reģions

Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība, Auces novada pašvaldība, Vecumnieku novada pašvaldība (Latvija), Pluņģes rajona pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība, Rokišku novada izglītības centrs (Lietuva).

Zemgales plānošanas reģions kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām ir izstrādājis projektu, kura mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Divu gadu laikā Jelgavas, Auces, Vecumnieku novados un Plunges pašvaldībā tiks veidoti četri jauni sociālie pakalpojumi – dienas centrs, dienas aprūpes centrs, kopienas centrs un multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Savukārt Jelgavas novada,

Biržu un Rokišķu pašvaldībās tiks piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi: sensorā istaba, mākslas un teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības senioriem, mācību kursi vecākiem ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērnu atpūtas nometnes u.c.

Partneru pašvaldību speciālisti piedalīsies četros pieredzes apmaiņas braucienos un trīs dienu mācību pasākumā. Tiks izveidotas vadlīnijas daudzfunkcionālajiem centriem, lai veiksmīgāk īstenotu dažādus sociālos pakalpojumus un iekļaušanas pasākumus, piemēram, kultūras, sporta un izglītojošas aktivitātes dažādām mazaizsargātām grupām.

Projekta laikā projekta partneri izmēģinās vairākus kopīgus sociālās iekļaušanas pasākumus: pārrobežu pasākums senioriem, nometne riska grupas bērniem, svētki bērniem ar invaliditāti.

Pēc izmēģināšanas visi iekļaujošie pasākumi tiks izvērtēti un pilnveidoti. Projekta rezultātā jaunie un uzlabotie multifunkcionālie centri un tajos piedāvāties sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi Latvijas un Lietuvas reģionos kļūs pieejamāki vismaz 706 cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, senioriem, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti un bērniem, jauniešiem, kas pakļauti riskam.

Publicitāte:

 

Projekta koordinatore:
Inese Cinovska
Tālr.: 63048455; 26610409
e-pasts: 
inese.cinovska@jelgavasnovads.lv