17.05.2022.

Vilces pagasta Tautas nams

Drukāt
 • Kultūras darba vadītāja: Vigita Pumpure
 • Kontakti: 20244887
 • E-pasts: vigita.pumpure@jelgavasnovads.lv
 • Adrese: Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026

Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdiena:       13.00 – 18.00

Otrdiena:         14.00 – 19.00

Ceturtdiena:      9.00 – 14.00

 • Senioru deju kolektīvs "Vecie vilki"
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Medaga”
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vilciņš"
 • Senioru sieviešu vokālais ansamblis ”Vakarvējš”
 • Amatierteātris
 • Vilces pagasta jauktais koris „Vilce”
 • TLMS "Vilcenes"
 • Senioru interešu apvienība

Iestādes nolikums