Kolektīvs
Vokālie ansambļi
Pagasts
Vilces pagasts

Dibināts: 1995.gadā

Vadītāja: Māra Andersone

Kontakti: +371 29325945

Mēģinājumi notiek Vilces pagasta Tautas namā

  • Otrdienās, ceturtdienās plkst.14.00 – 16.00

Senioru vokālais ansamblis "Vakarvējš dibināts 1995. gadā. Desmit gadus ansambli vadīja Vilces pamatskolas dziedāšanas skolotāja Regīna Heidmane, bet no 2005. gada ansambli vada Māra Andersone.  Ansamblis piedalās visos Vilces pagasta amatiermākslas kolektīvu koncertos un ik pa laikam gatavo īpašas koncertprogrammas. Māra Andersone ir arī ražīga komponiste un ansambļa repertuārs pamatā balstās uz vadītājas dziesmām.