Kontakti

Darbinieki

Dagnija Špele

Vadītāja
dagnija.spele [at] jelgavasnovads.lv

Daiga Liepa

Nodaļas vadītāja vietniece
daiga.liepa [at] jelgavasnovads.lv

Anželika Jaunzema

Finanšu analītiķis
anzelika.jaunzema [at] jelgavasnovads.lv

Marita Rikmane

Budžeta ekonomiste
marita.rikmane [at] jelgavasnovads.lv

Silvija Stikliņa

Budžeta ekonomiste
silvija.stiklina [at] jelgavasnovads.lv

Budžeta plānošanas nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina pašvaldības kompetencē esošās funkcijas pašvaldības finanšu resursu plānošanā, uzskaitē, vadībā un kontrolē.

Nodaļas moto: Neapstāties pie sasniegtā!

Budžeta plānošanas nodaļas mērķis finanšu resursu plānošana un vadība sasaistē ar ilgtspējīgu pašvaldības attīstību un resursu racionālu izmantošanu atbilstoši pašvaldības, reģionālā un nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem.

Nodaļas funkcijas: 

  • nodrošina pašvaldības finanšu resursu plānošanas politikas izstrādi un vadību;
  • nodrošina pašvaldības budžeta plānošanu, sagatavošanu, kontroli un analīzi.