Apstiprināta ar  Jelgavas novada domes 2023. gada 26. jūlija lēmumu Nr. 24 (sēdes protokola Nr. 17).

Komisijas vadītāja: Ilze Brakmane, Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi:

 • Daina Zariņa, psiholoģe;
 • Sabīna Shmeleva, psiholoģe;
 • Kristīna Bauce, logopēde;
 • Marita Sokolovska-Maldupa, logopēde;
 • Anna Gura, speciālā pedagoģe;
 • Ināra Ozoliņa, speciālā pedagoģe;
 • Ināra Raumane, ārste;
 • Arta Kočāne, ārstniecības persona;
 • Lāsma Geidāne, galvenā speciāliste pirmsskolas jomā.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, (4.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
tālr.: +371 63024895


Komisijas sēžu laiks un vieta var tikt mainīti.

Plānotās sēdes:

 • 25.01.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 07.02.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 29.02.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 06.03.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 21.03.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 03.04.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 25.04.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 08.05.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 30.05.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 05.06.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē

Pieteikšanās uz komisiju obligāta vismaz nedēļu iepriekš. 
Dokumenti jāiesniedz vismaz vienu darbdienu iepriekš.