Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 30.03.2022.lēmumu (protokols Nr.13, 11§).

Komisijas vadītāja: Ilze Brakmane, Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi:

 • Daina Zariņa, psiholoģe;
 • Sabīna Shmeleva, psiholoģe;
 • Kristīna Bauce, logopēde;
 • Marita Sokolovska-Maldupa, logopēde;
 • Anna Gura, speciālā pedagoģe;
 • Ināra Ozoliņa, speciālā pedagoģe;
 • Ināra Raumane, ārste;
 • Arta Kočāne, ārstniecības persona;
 • Lāsma Geidāne, galvenā speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, (4.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
tālr.: +371 63024895


Komisijas sēžu laiks un vieta var tikt mainīti.

Plānotās sēdes:

 • 27.03.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 30.03.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 24.04.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 27.04.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 25.05.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 29.05.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 12.06.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 13.06.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 15.06.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē

Pieteikšanās uz komisiju obligāta vismaz nedēļu iepriekš. 
Dokumenti jāiesniedz vismaz vienu darbdienu iepriekš.