Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 8 rezultāti
  Tautas lietišķās mākslas studijas „Staļģene” audēja.
  Atzinības raksts par lielu ieguldījumu latviešu tautas tradīciju saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
  Gads
  2012. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  A/S „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecības izpilddirektors.
  Atzinības raksts par lielu ieguldījumu kultūrvēsturisko piemiņas un atceres vietu sakopšanā un atjaunošanā Jelgavas novadā un ilggadēju sadarbību.
  Gads
  2012. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Līvbērzes pagasta Vārpas ciema iedzīvotāja.
  Atzinības raksts par ciema sabiedriskās dzīves organizēšanu un sabiedrības iesaisti vides labiekārtošanā.
  Gads
  2012. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Vilces pagasta Tūrisma informācijas punkta vadītāja.
  Atzinības raksts par lielu ieguldījumu Jelgavas novada tūrisma attīstībā, kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā un jaunās paaudzes izglītošanā.
  Gads
  2012. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Vircavas pagasta bibliotekāre.
  Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu lauku bibliotēku attīstībā un iedzīvotāju informacionālajā apkalpošanā.
  Gads
  2012. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Sesavas pagasta ārste.
  Goda diploms par ilggadēju darbu un ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā Jelgavas novadā.
  Gads
  2012. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Staļģenes vidusskolas direktors un Jelgavas novada Sporta centra brīvās cīņas treneris.
  Goda diploms par lielu ieguldījumu izglītības un sporta attīstībā un skolēnu patriotiskajā un fiziskajā audzināšanā.
  Gads
  2012. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Zemnieku saimniecības „Aptiekas” īpašnieks.
  Goda diploms par lielo ieguldījumu dārzkopības attīstībā un novada iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā.
  Gads
  2012. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji