Jelgavas novada pašvaldībā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu topogrāfiskās informācijas datubāzē veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mērniecības datu centrs" (turpmāk - MDC), informāciju skatīt MDC tīmekļa vietnē https://mdc.lv/.

Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2022.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.18 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā" 10.2.apapkšpunktu, sagatavotais topogrāfiskais plāns pirms iesniegšanas reģistrēšanai MDC ir jāsaskaņo ar inženiertīklu turētājiem, kas norādīti tabulā.