Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta 16.punktu* publicēti paziņojumi par NĪN maksāšanas paziņojumiem:

*6.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība

(16) Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties."