Kontakti

Darbinieki

Dace Kaņepone

Nodaļas vadītāja
dace.kanepone [at] jelgavasnovads.lv

Laura Jaundāldere

Nodaļas vadītāja
laura.jaundaldere [at] jelgavasnovads.lv
Prombūtnē

Lelde Podniece-Jostmane

Nodaļas vadītāja vietniece
lelde.podniece [at] jelgavasnovads.lv

Sanita Liepiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste
sanita.liepina [at] jelgavasnovads.lv

Līga Grīnvalde

Sabiedrisko attiecību speciāliste
liga.grinvalde [at] jelgavasnovads.lv

Liene Pundore

Sabiedrisko attiecību speciāliste
liene.pundore [at] jelgavasnovads.lv

Elīna Lūsiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste
elina.lusina [at] jelgavasnovads.lv

Enija Kreicberga - Kapša

Sabiedrisko attiecību speciāliste
enija.kreicberga-kapsa [at] jelgavasnovads.lv

Sabiedrisko attiecību nodaļa - nodrošina pašvaldības iekšējo un ārējo informācijas plūsmu - gan darbā ar plašsaziņas līdzekļiem, iedzīvotāju grupām vai sadarbības institūcijām, gatavo preses relīzes, domes pieņemto lēmumu skaidrojumus, organizē pašvaldības oficiālo vizīšu plānošanu, koordinē pašvaldības izdevuma "Jelgavas Novada Ziņas" satura sagatavošanu, druku un piegādi, veicina pašvaldības aktuālo jautājumu diskursu publiskajā telpā; nodrošina pašvaldības protokolāro pasākumu norisi un mājaslapas jelgavasnovads.lv darbību. Līdzdarbojas pašvaldības īstenoto projektu publicitātē, organizē uzņēmējdarbību veicinošus pasākumus pašvaldībā, koordinē uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, informatīvus seminārus pašvaldības uzņēmējiem, izsniedz tirdzniecības un publisko pasākumu rīkošanas atļaujas, koordinē sadarbību ar pašvaldības mājražotājiem, organizē pašvaldības amatnieku un mājražotāju piedalīšanos gadatirgos Latvijā u.c. valstīs.