Elejas vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 31011011 (10.–12. klasei) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 31011013 (neklātiene), (10.–12. klasei)
Skatīt vairāk

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības (31016014) vides, dizaina un tehnoloģiju programma (tālmācībā) 10.-12.klasēs Vispārējās vidējās izglītības (kods 31016014) valodu un uzņēmējdarbības programma (tālmācībā) 10.-12.klasēs
Skatīt vairāk

Kalnciema vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 31011011(10.un 12. klasei) Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (Valsts aizsardzības mācība), 31014011 (11. klasei)
Skatīt vairāk

Ozolnieku vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības programma - Programmas kods: 31016011 (10.-12.klase)
Skatīt vairāk

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Restaurācija, 33211031, kvalifikācija- restauratora asistents (ar pamatizglītību) Restaurācija, 35b211031, kvalifikācija- restauratora asistents (ar vidējo izglītību) Būvdarbi, 32a582011, kvalifikācija- mūrnieks(ar pamatizglītību)
Skatīt vairāk