Novadpētniecība ir lokālu teritoriju (dzimtā novada, ciema, pagasta, pilsētas utt.) izpēte un zinātne par to. Ar novadpētniecību parasti nodarbojas skolēni, attiecīgā teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji, entuziasti. Iegūtā informācija dod plašu ieskatu par konkrētās teritorijas dabu, iedzīvotāju sadzīvi, paražām, folkloru, vēsturiskiem notikumiem, ievērojamiem novadniekiem. Novadpētniecībā plaši izmanto lauku pētījumu metodes, intervijas, arhīvu un senu publikāciju izpēti u.c.*

Tēma Autors Materiāls
Ūziņu vēsture Gunita Kulmane http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
Ūziņu vējdzirnavas Gunita Kulmane http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2013_12_01_archive.html

Ūziņi no putna lidojuma

Gunita Kulmane

http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2014_09_01_archive.html

Ūziņu un apkārtnes mājas

Gunita Kulmane

http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2016_11_01_archive.html

Ūziņu I. pakāpes pamatskola

Gunita Kulmane

http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2016/12/uzinu-skola.html

Eduards Svirlovskis Dr. pharm., profesors. Korporācijas „Lettgallia“ filistrs

Gunita Kulmane

http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2014_06_01_archive.html

Šūlmaņu dzimtas hronika

Gunita Kulmane

http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2014_11_01_archive.html

Jānis Bergs - TZO un Viestura ordeņa kavalieris. Lauksaimnieks. "Zildeguņu" saimnieks. Gunita Kulmane https://uzinubiblioteka.blogspot.com/2018/12/janis-bergs-tzo-un-viestura-ordena.html
Ziemassvētku kaujas Dagnis Dubrovskis

Bēgle. Ieviņas Pickas Emhardtes (dz. Šperliņas) atmiņu stāsts

Gunita Kulmane

uzinubiblioteka.blogspot.com/2022/04/begle-ievinas-pickas-emhardtes-dz.html

*Skaidrojums - Definīcija no Akadēmiskās terminu datu bāzes

Grāmata