Інформацію щодо прибуття до Латвії можна знайти нижче:

 • LV: Jelgavas novadā atbalsta sniegšanu Ukrainai un Ukrainas pilsoņiem koordinē:
  UA: На Єлгавщині надання підтримки Україні та громадянам України координує:
 • Daina Majoka (Дайна Майока)
 • LV: Vienotais informatīvais tālrunis "Palīdzība ukraiņiem Latvijā":
  UA: Єдиний інформаційний телефон "Допомога українцям у Латвії":
 • LV: Lai koordinētu palīdzības sniegšanu un informētu par ierašānās un atbalsta sniegšanas kārtību Ukrainas iedzīvotājiem, izstrādāta vienota platforma:
  UA: Інформація для українців, які приїжджають до Латвії:

Jautājumu gadījumā Jelgavas novada iedzīvotājiem iespējams sazināties arī ar "Jelgavas pašvaldības operatīvas informācijas centru" pa diennakts bezmaksas atbalsta tālruni 8787 vai e-pastu info@poic.jelgava.lv. Katra konkrētā iedzīvotāja situācija tiks izvērtēta individuāli.


Šī gada 15. septembrī Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūras Jelgavas filiāle vēra durvis Zemgales reģiona klientiem. Interese no klientu puses pakāpeniski pieaug.

Vienas pieturas aģentūra

Pirmā Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūras (VPA) tika atklāta šī gada sākumā Rīgā. Tās uzdevums - konsultēt ārzemniekus (trešo valstu pilsoņus un starptautiskā aizsardzības saņēmējus, tostarp Ukrainas civiliedzīvotājus), kuriem ir uzturēšanās tiesības Latvijā, jautājumos, kas saistīti ar iekļaušanos sabiedrībā, kā arī atvieglot piekļuvi publiskajiem un privātajiem pakalpojumiem.

Jaunatklātajā VPA Jelgavas filiālē pirmajā darbības mēnesī pēc konsultācijām visbiežāk vērsušies pilsoņi no Krievijas un Ukrainas. Galvenokārt aktuālie jautājumi skar uzturēšanās atļauju kārtošanas un ar nodarbinātību saistītus jautājumus.

Zemgales klienti, kuriem radušies jautājumi par migrāciju, nodarbinātību, veselības aprūpi, sociālo atbalstu un izglītību, laipni aicināti griezties klātienē Sabiedrības centra telpās, Skolotāju ielā 8 107.kabinetā. Klientu pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 15:00 līdz 18:00, otrdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00. Attālinātās konsultācijas iespējams saņemt, zvanot par tālruni +371 25915300 vai rakstot uz e-pasta adresi: hello@sif.gov.lv.

Klienti tiek apkalpoti latviešu, angļu un krievu valodās, savukārt gadīju

mos, kad klients saziņā lieto citu valodu, iespēju robežās tiek piesaistīts tulks.

Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).

Atsaucoties pieprasījumam, paplašinātas iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem apgūt latviešu valodas prasmes. Papildus Sabiedrības integrācijas fonda nodrošinātajām A1 valodas apmācībām, šobrīd ir atvērta pieteikšanās arī A2 līmeņa apmācībām nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību. Pieteikšanās līdz š.g. 15. oktobrim.

 • Vidējo izglītību ieguvušajiem (no 17 gadiem) vismaz 120 stundu apjomā
 • Pieejami bezmaksas visā Latvijā
 • Klātienē, attālinātā vai jauktā formā

Atrodi sarakstā sev vispiemērotāko latviešu valodas kursu nodrošinātāju un sazinies ar pakalpojuma sniedzēju, lai pieteiktos: https://www.sif.gov.lv/lv/jaunums/sakusies-ukrainas-civiliedzivotaju-pieteiksanas-latviesu-valodas-apmacibam-a2-limeni

У відповідь на попит, було розширено можливості для громадян України вивчати латиську мову.  Окрім мовної підготовки А1, яку проводить Фонд інтеграції суспільства, наразі відкрито прийом заявкок на навчання на рівень А2 для неповнолітніх громадян України, які мають середню освіту.  Запис до 15 жовтня цього року.

 • Дорослим не менше 120 годин 
 • Безкоштовно у всіх регіонах Латвії
 • Очна, дистанційна або змішана форми навчання

Знайдіть у списку найбільш підходящi курси латиської мови та зв’яжіться з учбовим закладом, щоб подати заявку: https://www.sif.gov.lv/lv/jaunums/sakusies-ukrainas-civiliedzivotaju-pieteiksanas-latviesu-valodas-apmacibam-a2-limeni

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) atklāta konkursa rezultātā noskaidrojis 33 organizācijas, kas Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošinās bezmaksas latviešu valodas apmācības. Līdz ar to uzsākta pieteikšanās latviešu valodas kursiem, kas pieejami visā Latvijā gan klātienē, gan attālinātā, gan arī hibrīda režīmā. 

Atrodi sarakstā sev vispiemērotāko latviešu valodas kursu nodrošinātāju un sazinies ar pakalpojuma sniedzēju, lai pieteiktos!

Konkursa “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” mērķis bija noteikt pēc iespējas vairāk pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošinās bezmaksas latviešu valodas mācības vismaz 120 stundu apjomā A1 līmenī Ukrainas civiliedzīvotājiem visos Latvijas reģionos, tā piedāvājot Ukrainas civiliedzīvotājiem izvēles iespējas valodas apguvei katram ērtā vietā un laikā.

“Esam apmierināti ar iesniegtajiem piedāvājumiem, jo plānotie latviešu valodas mācību nodrošinātāji var nodrošināt kopumā lielāku kapacitāti nekā sākotnēji bija plānots. Ja iepriekš rēķinājāmies, ka aptuveni 7 000 Ukrainas civiliedzīvotāji Latvijā varētu apgūt valsts valodu finansējuma ietvaros, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas sabiedrībā, izglītībā un nodarbinātībā, tad konkursa rezultātā valodu būs iespējams apgūt aptuveni 12 tūkstošiem cilvēku. Mācību programmas ietvers tādu prasmju apgūšanu kā klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās. Latviešu valodas mācības plānotas no 2022. gada jūnija līdz decembra beigām,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

За результатами відкритого конкурсу Фонд інтеграції суспільства (ФІС) визначив 33 організації, які забезпечать безкоштовне навчання латиській мові громадянам України. В результаті розпочато прийом заявок на курси латиської мови, які доступні по всій Латвії як особисто, так і дистанційно, а також у гібридному режимі. 

Знайдіть у списку найбільш підходящi курси латиської мови та зв’яжіться з учбовим закладом, щоб подати заявку!

Метою конкурсу «Вивчення латиської мови для громадян України» було визначити якомога більше постачальників послуг, які забезпечать безкоштовне навчання латiській мові тривалістю не менше 120 годин, Рівня А1, для повнолітніх  громадян України у всіх регіонах Латвії, таким чином пропонуючи українським громадянам можливість вивчення мови в зручному місці та в зручний час.

«Ми задоволені отриманими пропозиціями, оскільки заплановані постачальники послуг навчання латиської мови можуть забезпечити більшу потужність, ніж планувалося спочатку. Якщо раніше ми підрахували, що приблизно 7 000 громадян України у Латвії могли б вивчити мову в рамках державного фінансування для успішної інтеграції в латвійське суспільство, навчання та працевлаштування, то в результаті конкурсу можна буде навчити близько 12 000 осіб.  Навчальні програми включатимуть набуття таких навичок як аудіювання, читання, говоріння та письмо для спілкування у простих побутових і повсякденних ситуаціях. Вивчення латиської мови планується з червня по кінець грудня 2022 року», – пояснює Зайга Пуце, ​​директор Секретаріату ФІС.

Saziņai par valsts robežas šķērsošanu aicinām izmantot Valsts robežsardzes bezmaksas tālruņa numurus:


Atbalsts krīzes centrā “Skalbes”

Notiekošā karadarbība Ukrainā arī Latvijas iedzīvotājiem var radīt iekšēju trauksmi un panikutādēļ tiek nodrošināts atbalsts krīzes centrā “Skalbes”. Tas pieejams, zvanot uz atbalsta tālruni 116123, kur profesionāli speciālisti atbildēs un sniegs nepieciešamo psiholoģisko palīdzību. Tālrunis, zvanot no Latvijas, ir bezmaksas. Tas darbojas visu diennakti, katru dienu.  Konsultācijas var saņemt latviešu, krievu un angļu valodās. Palīdzība pieejama arī Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atrodas ārpus Latvijas. To var saņemt, zvanot +371 67222922.

Atbalsts Ukrainas valstspiederīgajiem Pusaudžu resursu centrā

Pusaudžu resursu centrs piedāvā savu atbalstu Ukrainas valstspiederīgajiem, kuri šobrīd spiesti būt prom no mājām šeit – Latvijā. Bērni, pusaudži un ģimenes no Ukrainas tiek aicinātas zvanīt uz tālruni +371 25737363, lai saņemtu bezmaksas psiholoģisko atbalstu angļu un krievu valodā. Tālrunis darbojas darba dienās no plkst. 12.00 līdz 19.00. Centrs jau tuvākajā laikā plāno ieviest bezmaksas psiholoģiskā atbalsta grupas bērniem un vecākiem, kas atrodas Latvijā, bēgot no kara Ukrainā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai PRC mājas lapā un Facebook. Palīdzība pieejama arī Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atrodas ārpus Latvijas, to var saņemt +371 67222922.

UA

Місія команди Підліткового ресурсного центру полягає в тому, щоб надавати підтримку підліткам, які мають труднощі з психічним здоров'ям та їхнім сім'ям. Нині сім'ї перебувають у важкому становищі не лише у Латвії, але в основному в Україні, де ні в чому не винні люди потребують підтримки як ніколи. Ресурсний центр для підлітків пропонує свою підтримку громадянам України, які нині змушені знаходитись далеко від дому тут, у Латвії. Для дітей, підлітків та сімей з України телефонуйте +371 25737363 для безкоштовної психологічної підтримки англійською та російською мовами. Телефон працює у будні з 12:00 до 19:00. Чекайте новин про майбутні безкоштовні групи психологічної підтримки для дітей та батьків у Латвії, які рятуються від війни в Україні.

Ask for help 

Ukrainian citizens fleeing the war are warmly welcomed by the Republic of Latvia and its citizens in these challenging times. We are ready to provide you with accommodation, food, and other necessary help.

If you are a resident of Ukraine:

When crossing the Latvian border, contact Society Integration Foundation and you will receive all the support (residence permits, accommodation, jobs, food, medicine, schools) call +371 27380380 (available 24/7)
To get support in Riga call +371 80000800 (available 24/7).
Telegram: t.me/ukrainelatvia

Full information about support from Latvian State.