Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas trešais punkts un vienpadsmitā daļa nosaka, ka institūcijai jāpublisko amatu atalgojumi un to diapazons. Tas jādara pēc Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 225 1.pielikumā norādītā parauga.