​Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome ir Jelgavas novada domes izveidota konsultatīva institūcija, kas veicina labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību Jelgavas novadā saskaņā ar novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem.

Padomi veido uzņēmēji, kuri veic saimniecisko darbību novada administratīvajā teritorijā un Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji.

Jelgavas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Priekšsēdētājs
 • Priekšsēdētāja vietnieks
  • Uldis Ameriks, SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs
 • Padomes locekļi
  • Juris Lavenieks, Jelgavas novada domes deputāts
  • Arnis Leikarts, biedrības “Jelgavas novada uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs
  • Maira Dzelzkalēja-Burmistre, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece
  • Edgars Brīvkalns, SIA “Milzu!” valdes loceklis
  • Aldis Cimermanis, SIA “Uppe” valdes priekšsēdētājs
  • Sanita Silniece, Blankenfeldes muižas īpašniece

Ilze Matusa

Vadītāja p.i.
ilze.matusa [at] jelgavasnovads.lv

7. februāris plkst. 15.00

Norises vieta: Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, apspriežu telpa, 5. stāvs.

Darba kārtība:

 1. Par piekļuves organizēšanu plānotajām attīrīšanas ietaisēm Nākotnē, Glūdas pagastā;
 2. Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam;
 3. Par Jelgavas novada pašvaldības dalību grantu programmās “Iedvesma” un “Augšup”;
 4. Dažādi.