​Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome ir Jelgavas novada domes izveidota konsultatīva institūcija, kas veicina labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību Jelgavas novadā saskaņā ar novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem.

Padomi veido uzņēmēji, kuri veic saimniecisko darbību novada administratīvajā teritorijā un Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji.

Jelgavas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Priekšsēdētājs
 • Priekšsēdētāja vietnieks
  • Uldis Ameriks, SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs
 • Padomes locekļi
  • Juris Lavenieks, Jelgavas novada domes deputāts
  • Arnis Leikarts, biedrības “Jelgavas novada uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs
  • Maira Dzelzkalēja-Burmistre, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece
  • Edgars Brīvkalns, SIA “Milzu!” valdes loceklis
  • Aldis Cimermanis, SIA “Uppe” valdes priekšsēdētājs
  • Sanita Silniece, Blankenfeldes muižas īpašniece

Ilze Matusa

Vadītāja
ilze.matusa [at] jelgavasnovads.lv

12.jūnijs  plkst. 15.00

Norises vieta: Pasta iela 37, Jelgava, 5. stāva apspriežu telpā

Darba kārtība:

 1. Par nekustamo īpašumu atsavināšanas nosacījumiem ;
 2. Par saistošo noteikumu projektu “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas novadā”;
 3. Par projekta “Jelgavas novada pašvaldības publiskās ceļa infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanas gaitu 
 4. Par konkursa "Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2024" nolikumu;
 5. Dažādi.