Kapitālsabiedrības nosaukums

SIA ”Jelgavas novada KU”

Kapitālsabiedrības juridiskā adrese

Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

Kapitālsabiedrības faktiskā adrese Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums

EUR 5 807 470

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

100 %

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Līga Lonerte

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA "Jelgavas novada KU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība, pašvaldības ceļu uzturēšana un citās. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus.

  • Vairāk informācijas par sniegtajiem pakalpojumiem, tarifiem un citu aktuālo informāciju pieejama SIA “Jelgavas novada KU” mājas lapā: www.jnku.lv
  • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam, SIA „Jelgavas novada KU” publiskā informācija par kapitālsabiedrību pieejama šeit: www.jnku.lv/publiska-informacija/

Informācija par pašvaldības noslēgtajiem deleģējuma līgumiem ar kapitālsabiedrību SIA "Jelgavas novada KU":