• Platība: 59.22 km2
  • Iedzīvotāju skaits: 1781 (uz 02.01.2018.)

Teritorija:

Svētes pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā, aizņem 20 km garu, šauru teritoriju, kas vijas gar Svētes upes abiem krastiem.
Svētes pagasta austrumu robežu sedz mežu masīvs, kas saplūst ar Platones pagasta teritoriju. Ziemeļu robežas kaimiņi ir Gludas pagasts un Jelgavas pilsēta. Zaļenieku pagasts ieskauj Svētes pagastu no dienvidiem un rietumiem, veidojot taisnstūra konfigurācijas līnijas. Dienvidu daļā pagasts robežojas ar Lielplatones pagastu. Svētes pagasts atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā – Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada ekonomiskā, kultūras un izglītības centra tuvumā. Attālums no pagasta centra – Svētes ciema līdz Jelgavai ir 5 km, bet līdz galvaspilsētai Rīgai 48 km. Caur pagasta teritoriju ved nozīmīgi autoceļi Jelgava – Tērvete un Jelgava – Vilce.

Pagasta apdzīvotās vietas

Svēte, Jēkabnieki, Atpūta

Daba

Pagasta teritorijas zemes virsmas reljefs pārsvarā ir līdzens un tikai vietām viļņots. Absolūtā augstuma atzīmes mainās no 4m Svētes ielejā līdz 18m virs jūras līmeņa vēl nenorakto osu virsotnēs.
Svētes pagasta teritorija ietilpst Tīreļu un Zemgales līdzenumos. Pagastā vērojama neliela augstuma diference Svētes ciemā, bet ievērojama Jēkabnieku ciemā, kur Svētes upe atdala divus atšķirīgu augstumu reljefus. Tas stipri ietekmējis augsnes veidošanos un līdz ar to lauksaimniecisko ražošanu.
Upes ieleja veido stipri applūstošu palieni, kas ir galvenā problēma šo zemju izmantošanā.
Atšķirībā no pagasta dienvidu daļas auglīgām mālainām augsnēm, ziemeļu daļā pieņemas smiltis, kas uzskalotas mālam, tāpēc uz austrumiem un ziemeļiem no Ruļļu kalna auglīgos kalnus nomaina meži, kas iezīmē pārejas joslu uz Piejūras līdzenumu.

Vēsture

1935. gādā Svētes pagasta platība bija 6289,1 ha. 1945. gadā pagastā izveidoja Svētes un Mazsvētes ciemu, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Mazsvētes ciemu 1954. gadā pievienoja Glūdas, Svētes un Valgundes ciemam. Svētes ciemam 1963. gadā pievienoja Glūdas ciema kolhoza „Cīņa” teritoriju, 1974. gadā daļu Zaļenieku ciema, bet daļu Svētes ciema iekļāva Glūdas ciemā. 1990. gadā Svētes ciema teritorijā atjaunoja Svētes pagastu. Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā Svētes pagastam pievienota puse bijušā Jēkabnieku pagasta, bet daļa agrākā Svētes pagasta iekļauta Glūdas un Līvbērzes pagastā un Jelgavas pilsētas teritorijā.
Svētes bijušie nosaukumi:

  • vāciski – Schwethofsche
  • krieviski – Švedgofskaja

Video autori: Antra Leite-Straume un Jēkabs Vilkārsis

Svētes pagasta pārvalde

svetespp [at] jelgavasnovads.lv