Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2023. gada 30.augusta lēmumu Nr.20 (protokols Nr.19)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Modris Žeivots
 • Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Lana Lakstīgala-Viatere
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra direktors;
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas vides inženieris;
  • Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieks;
  • Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītāja vietnieks;
  • Valsts policijas deleģēts pārstāvis no Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības;
  • Jelgavas novada domes deputāts

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr.23 (sēdes protokola Nr.15)  


Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: domes priekšsēdētājs
 • Komisijas locekļi:
  • Izpilddirektors
  • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
  • Bāriņtiesas priekšsēdētājs
  • Juridiskās nodaļas vadītājs

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība, 
Pasta ielā 37, 
Jelgavā, LV-3001
tālr.: +371 63012551

APSTIPRINĀTS Jelgavas novada domes 2022. gada 13.oktobra lēmums Nr.3 (protokols Nr. 40)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors;
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
  • Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītājs;
  • Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītājs;
  • Jelgavas novada Sporta centra direktors;
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītājs;
  • Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2023.gada 26.jūlija lēmumu Nr.15 (sēdes protokola Nr.17)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
 • Komisijas locekļi:
  • Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs;
  • Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas 5 (pieci) nekustamā īpašuma  speciālisti;
  • Juridiskās nodaļas vecākais jurists.

Adrese: Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 63012252

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr.21 (sēdes protokola Nr.15)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks saimnieciskajos jautājumos;

  • Jelgavas novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

  • Jelgavas novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas saimniecības daļas vadītājs;

  • Jelgavas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vecākais grāmatvedis.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2023.gada 30.augusta lēmumu Nr.19 (sēdes protokols Nr.19)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Īpašuma pārvaldes infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītājs
 • Komisijas locekļi:
  • Īpašuma pārvaldes Infrastruktūras pārvaldības nodaļas ceļu būvinženieris;
  • Īpašuma pārvaldes Infrastruktūras pārvaldības nodaļas meliorācijas inženieris;
  • Cenu un Ozolnieku pagastu apvienības pārvaldes vadītājs;
  • Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 20.12.2012. sēdes lēmumu - protokols Nr.16; 32§ (Grozījumi: 27.01.2016. sēdes lēmumu - protokols nr.1; 10 § ) 

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētāja: Ilona Stepanoviča-Monkēviča
 • Sadarbības vienības sastāvā ietilpst šādu Pašvaldības struktūrvienību  pārstāvji:
  • Bāriņtiesas;
  • Sociālā dienesta;
  • Administratīvās komisijas;
  • Izglītības pārvaldes;
  • Pašvaldības policijas.

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001

Tālr.: +371 25707991   

E-pasts: ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2023.gada 26.jūlija lēmums Nr.37 (protokols Nr.17)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 • Komisijas locekļi:
  • deputāts Oskars Cīrulis;
  • Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks labklājības un sociālajā jomā;

  • deputāts Dainis Liepiņš;
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors;

  • Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvā departamenta vadītājs.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos,

  • Jelgavas novada Pašvaldības policijas priekšnieks,
  • Jelgavas novada Īpašumu pārvaldes Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs,
  • Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs,
  • Komunikāciju departamenta vadītājs.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 02.05.2022.lēmumu (protokols Nr.20; 39.§)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks;

  • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;

  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr.25 (sēdes protokola Nr.15)  


Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada domes deputāts Ilze Vītola;

  • Ozolnieku administrācijas vadītājs;

  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītājs;

  • Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītājs;

  • Ozolnieku administrācijas nekustamo īpašumu speciālists;

  • Izskatāmā jautājuma attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs;

  • SIA „Jelgavas novada KU” pārstāvis.” 

Tālr.: +371 63083412

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos;
  • Administratīvā departamenta vadītājs;
  • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
  • Administratīvā departamenta Personāla nodaļas vadītājs;
  • Juridiskās nodaļas vecākā juriste Sofija Fomina.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2023.gada  26.jūlija lēmumu Nr. 25 (protokols Nr.17)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Sporta centra direktors
 • Komisijas locekļi:
  • Ozolnieku sporta skolas direktors;
  • Sesavas pagasta sporta bāzes vadītājs;
  • Valgundes pagasta sporta bāzes vadītājs.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētāja: Jelgavas novada Centrālās administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītāja
 • Komisijas locekļi:  
  • Jelgavas novada Centrālās administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītāja;

  • Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja;

  • Jelgavas novada Centrālās administrācijas Projektu nodaļas vadītāja;

  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nodaļas vadītāja;

  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos. 

  • Jelgavas novada Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

  • Jelgavas novada Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vadītāja vietnieks.

Adrese:

Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 314.kabinets, (3.stāvs), Jelgavā, LV-3001

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2023.gada 30.augusta lēmumu Nr.24 (sēdes protokola Nr.19)  


Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētāja: Jelgavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs,
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs,
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks izglītības jautājumos,
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes neformālās vai interešu izglītības speciālists,
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists,
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Mūžizglītības nodaļas speciālists.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, (4.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
tālr. +371 63024895

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr.24 (sēdes protokola Nr.15)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: vecākais jurists
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Īpašuma pārvaldes vadītājs
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes četri nekustamā īpašuma speciālisti;
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;
  • Administratīvā departamenta Finanšu nodaļas vecākais grāmatvedis.

APSTIPRINĀTS Jelgavas novada domes 2023.gada 1.jūnija lēmums Nr.25 (protokols Nr.13)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada Izglītības pārvaldes galvenais speciālists profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā.

 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Izglītības programmu nodaļas vadītājs;
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs;
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītājs.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes sēdes 27.10.2021. lēmumu (protokols Nr.23; 43.§)

 

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētāja: Inita Freiberga
 • Komisijas sekretāre: Inta Skvirecka
 • Komisijas locekļi:
  • Eva Fišere
  • Edmunds Miķelsons
  • Inga Apruba
  • Dina Didrihsone
  • Edijs Gulbis
  • Ilze Žeivote

 


Jelgavas novada vēlēšanu komisijas darba organizācijas palīgpersonāls/konsultācijas:
Informācijas tehnoloģiju speciāliste - Vineta Ģenderte, tālr.: +371 63012250, e-pasts: vineta.genderte@jelgavasnovads.lv
Vecākā grāmatvede - Daina Livdāne, tālr.: +371 63012259, e-pasts: daina.livdane@jelgavasnovads.lv

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2023. gada 26.aprīļa lēmumu Nr.11 (protokols Nr.10)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
  • Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas komandieris
 • Komisijas locekļi:
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes pārstāvis;
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;
  • Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos;
  • Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija”  Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs;
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” priekšnieks;
  • Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Jelgavas novada Pašvaldības policija” priekšnieks;
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītājs;
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītājs;
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs” vadītājs;
  •  Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Jelgavas novada Labklājības pārvalde” vadītājs;
  •  SIA “Jelgavas Ūdens” pārstāvis;
  • Jelgavas novada pašvaldības SIA “Jelgavas novada KU” pārstāvis;
  • Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 52.kaujas atbalsta bataljona komandieris;
  • Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa pārstāvis
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis;
  • Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” pārstāvis;
  • Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” pārstāvis;
  • Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes pārstāvis;
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs” Pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs.
  • SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” pārstāvis.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr.24 (sēdes protokola Nr.15)  


Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada domes deputāts Juris Razživins;
  • Jelgavas novada domes deputāts Juris Lavenieks;
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs;
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;
  • Administratīvā departamenta vadītājs;
  • Juridiskās nodaļas vecākais jurists.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 
Jelgavā, LV-3001
tālr. +371 63022238

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr.19 (sēdes protokola Nr.15)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas vadītājs: Elejas pagasta pārvaldes vadītājs
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada domes deputāts;
  • Jelgavas novada deputāts un biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis;
  • Valsts meža dienesta, Zemgales virsmežniecības inženieris;
  • Lauku atbalsta dienests, Zemgales reģionālās  lauksaimniecības pārvaldes vecākais inspektors;
  • biedrības “Latvijas meža īpašnieku biedrība” pārstāvis;
  • biedrība „Latvijas Mednieku savienība”, medību kolektīva “Zaļenieki” pārstāvis.

Apstiprināts ar  Jelgavas novada domes 2023.gada 26.jūlija lēmumu Nr.24 (sēdes protokola Nr.17).

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas vadītāja: Ilze Brakmane, Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
 • Komisijas locekļi:
  • Daina Zariņa, psiholoģe;
  • Sabīna Shmeleva, psiholoģe;
  • Kristīna Bauce, logopēde;
  • Marita Sokolovska-Maldupa, logopēde;
  • Anna Gura, speciālā pedagoģe;
  • Ināra Ozoliņa, speciālā pedagoģe;
  • Ināra Raumane, ārste;
  • Marta Gēbele, ārste;
  • Lāsma Geidāne, galvenā speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldības administrācija
Pasta ielā 37, (4.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
tālr.: +371 63024895


Komisijas sēžu laiks un vieta var tikt mainīti.

Plānotās sēdes:

 • 21.09.2023.  plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 25.09.2023.  plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 04.10.2023.  plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 26.10.2023.  plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 01.11.2023.  plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 30.11.2023.  plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 06.12.2023.  plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē

Pieteikšanās uz komisiju vismaz divas nedēļas pirms sēdes.
Dokumenti jāiesniedz vismaz vienu nedēļu pirms sēdes Pasta ielā 37, 402.kabinetā.


Vecāku iesniegums. 

Iestādes informācija par izglītojamo. 

 Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr.62 (sēdes protokola Nr.15)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks;
 • Komisijas locekļi:
  •  Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs;
  • Finanšu nodaļas vadītājs;
  • Plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks budžeta plānošanas jautājumos;
  •  SIA Jelgavas novada KU , vides inženieris.

 

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 
Jelgavā, LV-3001
tālr. +371 63022238

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2023. gada 26. jūlija lēmumu Nr.16 (protokols Nr.17)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors.
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos.
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Pašvaldības policijas priekšnieks;
  • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
  • Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs;
  • Attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2023.gada 26.jūlija lēmumu Nr.23 (sēdes protokola Nr.17)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors.
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
  • Administratīvā departamenta vadītājs;
  • Jelgavas novada Izglītības Mūžizglītības nodaļas vadītājs.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr.24 (sēdes protokola Nr.15)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada īpašuma pārvaldes vides aizsardzības speciālists;
  • Izskatāmā jautājuma attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs;
  • Jelgavas novada domes deputāts Jānis Kažotnieks.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība, 
Pasta ielā 37 (3.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
Tālr.: +371 63012252

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2023. gada 30.augusta lēmumu Nr.17 (sēdes protokola Nr.19)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Juridiskās nodaļas vecākais jurists;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītājs;
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks;
  • Administratīvā departamenta Finanšu nodaļas vecākais grāmatvedis.