Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 30.08.2023. lēmumu Nr.20 (protokols Nr.19)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Modris Žeivots
 • Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Lana Lakstīgala-Viatere
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra direktors
  • Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītāja vietnieks
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas vides inženieris
  • Jelgavas novada Pašvaldības policijas priekšnieks
  • Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Prevencijas grupas vecākais inspektors
  • Jelgavas novada domes deputāts Vidmants Rinkuns

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr.23 (sēdes protokola Nr.15)  


Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 
  vietnieks
 • Komisijas locekļi:
  • Izpilddirektors
  • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
  • Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs
  • Juridiskās nodaļas vadītājs

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība, 
Pasta ielā 37, 
Jelgavā, LV-3001
tālr.: +371 63012551

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 13.10.2022. lēmumu Nr.3 (protokols Nr. 40)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs
  • Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītājs
  • Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītājs
  • Jelgavas novada Sporta centra direktors
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītājs
  • Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 26.07.2023. lēmumu Nr.15 (sēdes protokola Nr.17)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas  nekustamā īpašuma speciālists
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
  • Juridiskās nodaļas vecākais jurists

Adrese: Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 63012252

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr.21 (sēdes protokola Nr.15)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors
 • Komisijas priekšsēdētaja vietnieks: Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
 • Komisijas locekļi: 
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks saimnieciskajos jautājumos;
  • Saimnieciskā nodrošinājuma saimniecības vadītājs;

  • Administratīvā departamenta Finanšu nodaļas vecākais grāmatvedis.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 30.08.2023. lēmumu Nr.19 (sēdes protokols Nr.19)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Infrastruktūras pārvaldības nodaļas ceļu būvinženieris
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Infrastruktūras pārvaldības nodaļas meliorācijas inženieris
  • Jelgavas novada domes deputāts Dainis Liepiņš

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 20.12.2012. sēdes lēmumu - protokols Nr.16; 32§ (Grozījumi: 27.01.2016. sēdes lēmumu - protokols nr.1; 10 § ) 

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētāja: Ilona Stepanoviča-Monkēviča
 • Sadarbības vienības sastāvā ietilpst šādu Pašvaldības struktūrvienību  pārstāvji:
  • Bāriņtiesas;
  • Sociālā dienesta;
  • Administratīvās komisijas;
  • Izglītības pārvaldes;
  • Pašvaldības policijas.

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001

Tālr.: +371 25707991   

E-pasts: ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 26.07.2023. lēmumu Nr.37 (protokols Nr.17)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos
  • Jelgavas novada domes deputāts Oskars Cīrulis
  • Jelgavas novada domes deputāts Dainis Liepiņš

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.07.2021. lēmumu Nr. 20 (protokols Nr. 8)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs – Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
  • Jelgavas novada Pašvaldības policijas priekšnieks
  • Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
  • Centrālās administrācijas Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs
  • Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.07.2021. lēmumu Nr. 22 (protokols Nr. 8)

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 25.10.2023. lēmumu (protokols Nr.23; 13.§)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciālists
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciālists;

  • Juridiskās nodaļas vecākais jurists;

  • Valsts zemes dienesta pārstāvis.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr.25 (sēdes protokola Nr.15)  


Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītājs
 • Komisijas locekļi:
  • Deputāte  Ilze Vītola
  • Jelgavas novada Sociālā dienesta pārstāvis
  • Jelgavas novada attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs
  • SIA Jelgavas novada KU pārstāvis

Tālr.: +371 63083412

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.07.2021. lēmumu Nr. 36 (protokols Nr. 8)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
  • Administratīvā departamenta vadītājs
  • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
  • Administratīvā departamenta Personāla nodaļas vadītājs
  • Juridiskās nodaļas vecākais jurists

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 26.07.2023. lēmumu Nr. 25 (protokols Nr. 17)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Sporta centra direktors
 • Komisijas locekļi:
  • Ozolnieku sporta skolas direktors
  • Sesavas pagasta sporta bāzes vadītājs
  • Valgundes pagasta sporta bāzes vadītājs

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 27.09.2023. lēmumu Nr.17 (sēdes protokola Nr.21)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētāja: Jelgavas novada Centrālās administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītāja
 • Komisijas locekļi:  
  • Jelgavas novada Centrālās administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītāja;

  • Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja;

  • Jelgavas novada Centrālās administrācijas Projektu nodaļas vadītājas vietniece;

  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nodaļas vadītāja;

  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos; 

  • Jelgavas novada Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

  • Jelgavas novada Elejas pagasta pārvaldes vadītājs.

Adrese:

Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 314.kabinets, (3.stāvs), Jelgavā, LV-3001

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 30.08.2023. lēmumu Nr. 24 (sēdes protokola Nr. 19)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Izglītības programmu nodaļas vadītājs
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes galvenais speciālists profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Mūžizglītības nodaļas vadītājs
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs
  • Jelgavas novada domes deputāte Dina Tauriņa

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta iela 37, (4.stāvs)
Jelgava, LV-3001
tālr. +371 63024895

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 25.10.2023. lēmumu Nr. 17 (protokols Nr. 23)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs
 • Komisijas locekļi: 
  • Jelgavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks izglītības jautājumos
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Izglītības programmu nodaļas vadītājs

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr. 24 (protokols Nr. 15)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Juridiskās nodaļas vecākais jurists
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītājs
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
  • Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
  • Administratīvā departamenta Finanšu nodaļas vecākais grāmatvedis.

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 01.06.2023. lēmumu Nr. 25 (protokols Nr. 13)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada Izglītības pārvaldes galvenais speciālists profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā

 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Izglītības programmu nodaļas vadītājs
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītājs

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2023. gada 26.aprīļa lēmumu Nr.11 (protokols Nr.10)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
  • Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas komandieris
 • Komisijas locekļi:
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes pārstāvis
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
  • Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
  • Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija”  Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” priekšnieks
  • Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Jelgavas novada Pašvaldības policija” priekšnieks
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītājs
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītājs
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs” vadītājs
  •  Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Jelgavas novada Labklājības pārvalde” vadītājs
  •  SIA “Jelgavas Ūdens” pārstāvis
  • Jelgavas novada pašvaldības SIA “Jelgavas novada KU” pārstāvis
  • Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 52.kaujas atbalsta bataljona komandieris
  • Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa pārstāvis
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis
  • Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” pārstāvis
  • Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” pārstāvis
  • Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes pārstāvis
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs” Pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs
  • SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” pārstāvis

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr. 24 (sēdes protokola Nr. 15)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Administratīvā departamenta vadītājs
 • Komisijas locekļi:
  • Deputāts Juris Lavenieks
  • Deputāts Juris Razživins
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs
  • Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
  • Juridiskās nodaļas vecākais jurists

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta iela 37, 
Jelgava, LV-3001
tālr. +371 63022238

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr. 19 (sēdes protokola Nr. 15)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes nodaļas vadītājas vietnieks
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada domes deputāts Juris Lavenieks
  • biedrības "Zemnieku saeima" pārstāvis
  • Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības inženieris
  • Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās  lauksaimniecības pārvaldes vecākais inspektors
  • biedrības "Latvijas meža īpašnieku biedrība" pārstāvis
  • biedrības "Latvijas Mednieku savienība", medību kolektīva "Avangards" pārstāvis

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2024. gada 24.aprīļa lēmumu Nr.6 (sēdes protokola Nr.9)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Juridiskās nodaļas vecākais jurists
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītājs
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks
  • Administratīvā departamenta Finanšu nodaļas vecākais grāmatvedis

Apstiprināta ar  Jelgavas novada domes 2023. gada 26. jūlija lēmumu Nr. 24 (sēdes protokola Nr. 17).

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas vadītāja: Ilze Brakmane, Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
 • Komisijas locekļi:
  • Daina Zariņa, psiholoģe;
  • Sabīna Shmeleva, psiholoģe;
  • Kristīna Bauce, logopēde;
  • Marita Sokolovska-Maldupa, logopēde;
  • Anna Gura, speciālā pedagoģe;
  • Ināra Ozoliņa, speciālā pedagoģe;
  • Ināra Raumane, ārste;
  • Marta Gēbele, ārste;
  • Lāsma Geidāne, galvenā speciāliste pirmsskolas jomā.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldības administrācija
Pasta ielā 37, (4.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
tālr.: +371 63024895


Komisijas sēžu laiks un vieta var tikt mainīti.

Plānotās sēdes:

 • 25.01.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 07.02.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 29.02.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 06.03.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 21.03.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 03.04.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 25.04.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 08.05.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 30.05.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 05.06.2024. plkst. 14.00-17.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē

Pieteikšanās uz komisiju vismaz divas nedēļas pirms sēdes.
Dokumenti jāiesniedz vismaz vienu nedēļu pirms sēdes Pasta ielā 37, 402.kabinetā.

Vecāku iesniegums. 

Iestādes informācija par izglītojamo. 

 Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr. 62 (sēdes protokola Nr. 15)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs
  • Finanšu nodaļas vadītājs
  • Plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks budžeta plānošanas jautājumos
  • SIA Jelgavas novada KU, vides inženieris

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta iela 37, 
Jelgava, LV-3001
tālr. +371 63022238

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 27.07.2023. lēmumu Nr. 16 (protokols Nr. 17)

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Pašvaldības policijas priekšnieks
  • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
  • Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
  • Attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 26.07.2023. lēmumu Nr. 23 (protokola Nr. 17)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs
 • Komisijas locekļi:
  • Administratīvā departamenta vadītājs
  • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Mūžizglītības nodaļas vadītājs
  • Jelgavas novada domes deputāte Dina Tauriņa

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes sēdes 27.10.2021. lēmumu Nr. 43 (protokols Nr.23)

Komisijas sastāvs:


Jelgavas novada vēlēšanu komisijas darba organizācijas palīgpersonāls/konsultācijas:

Informācijas tehnoloģiju speciāliste Vineta Ģenderte, tālr.: +371 63012250, e-pasts: vineta.genderte@jelgavasnovads.lv

Vecākā grāmatvede Daina Livdāne, tālr.: +371 63012259, e-pasts: daina.livdane@jelgavasnovads.lv

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 28.06.2023. lēmumu Nr. 20 (protokola Nr. 15)  

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas vadītāja
 • Komisijas locekļi:
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas vides inženieris
  • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas vides inženieris
  • Jelgavas novada domes deputāte Lolita Duge

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība, 
Pasta iela 37 (3.stāvs)
Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 63012252