Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 30.03.2022.lēmumu (protokols Nr.13; 23.§)

Komisijas vadītājs – Elejas pagasta pārvaldes vadītājs

Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada domes deputāts;
 • Jelgavas novada deputāts un biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis;
 • Valsts meža dienesta, Zemgales virsmežniecības inženieris;
 • Lauku atbalsta dienests, Zemgales reģionālās  lauksaimniecības pārvaldes vecākais inspektors;
 • biedrības “Latvijas meža īpašnieku biedrība” pārstāvis;
 • biedrība „Latvijas Mednieku savienība”, medību kolektīva “Zaļenieki” pārstāvis.

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 02.05.2022.lēmumu (protokols Nr.20; 39.§)

Komisijas priekšsēdētājs – Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste


Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste

Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks;

 • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;

 • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste.

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas priekšsēdētājs: vecākais jurists


Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Īpašuma pārvaldes vadītājs


Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes četri nekustamā īpašuma speciālisti;
 • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;
 • Administratīvā departamenta Finanšu nodaļas vecākais grāmatvedis.

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
Modris Žeivots

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001

Tālr.: +371 63012551
e-pasts:  akomisija@jelgavasnovads.lv

 

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietniece

Lana Lakstīgala-Viatere

Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītības kvalitātes jautājumos;
 • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas vides inženieris;
 • Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītāja vietnieks;
 • Valsts policijas deleģēts pārstāvis no Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības;
 • Jelgavas novada domes deputāts

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore


Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks saimnieciskajos jautājumos;

 • Jelgavas novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

 • Jelgavas novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas saimniecības daļas vadītājs;

 • Jelgavas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vecākais grāmatvedis.

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas priekšsēdētājs – Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;


Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors;


Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos,

 • Jelgavas novada Pašvaldības policijas priekšnieks,
 • Jelgavas novada Īpašumu pārvaldes Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs,
 • Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs,
 • Komunikāciju departamenta vadītājs.

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos;
 • Administratīvā departamenta vadītājs;
 • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
 • Administratīvā departamenta Personāla nodaļas vadītājs;
 • Juridiskās nodaļas vecākā juriste Sofija Fomina.

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 31.08.2022.lēmumu (protokols Nr.33; 8.§)

Komisijas priekšsēdētājs: Īpašuma pārvaldes infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi:

 • Īpašuma pārvaldes Infrastruktūras pārvaldības nodaļas ceļu būvinženieris;
 • Īpašuma pārvaldes Infrastruktūras pārvaldības nodaļas meliorācijas inženieris;
 • Cenu un Ozolnieku pagastu apvienības pārvaldes vadītājs;
 • Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs.

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas priekšsēdētājs – Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors.

Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Administratīvā departamenta vadītājs;
 • Jelgavas novada Izglītības Mūžizglītības nodaļas vadītājs.

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas priekšsēdētājs: Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists

Komisijas locekļi:

 • Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs;
 • Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas 5 (pieci) nekustamā īpašuma  speciālisti;
 • Juridiskās nodaļas vecākais jurists.

Adrese: Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 63012252

Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

 • Madars Lasmanis - Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;
 • Aleksandrs Koržeņevskis - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas komandieris

Komisijas locekļi:

 • Māris Gribusts - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas Elejas posteņa komandieris;
 • Jurijs Strods - Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
 • Andris Ozoliņš - Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
 • Valdis Buividaitis - Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
 • Inita Babrāne - Jelgavas novada pašvaldības Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja;
 • Dmitrijs Sergejevs - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālā centra vadītājs;
 • Gints Varapoga - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks;
 • Viktors Vanags - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” priekšnieks;
 • Inese Tarvida - Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Jelgavas novada pašvaldības policija” priekšniece;
 • Māris Mielavs - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītājs;
 • Karolina Avota - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītāja;
 • Gints Reinsons - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” vadītājs;
 • Dzintars Cāzers - Jelgavas novada pašvaldības SIA “Jelgavas novada KU” valdes loceklis;
 • Artis Kacēvičs - akciju sabiedrības “Sadales tīkls” Dienvidu tehniskās daļas vadītājs;
 • Arvis Zīle - Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona komandieris;
 • Viktors Balabka - Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” Jelgavas dzelzceļa stacijas priekšnieks;
 • Evita Beitlere - Valsts Vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece;
 • Viktors Juhna - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības SIA “Jelgavas ūdens” tehniskais direktors;
 • Ieva Briģe - Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītāja

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)


Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas locekļi

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)


Komisijas priekšsēdētājs: domes priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:

 • Izpilddirektors

 • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

 • Bāriņtiesas priekšsēdētājs
 • Juridiskās nodaļas vadītājs

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība, 
Pasta ielā 37, 
Jelgavā, LV-3001
tālr.: +371 63012551

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)


Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs


Komisijas locekļi:

 

 • deputāts Oskars Cīrulis;
 • Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks labklājības un sociālajā jomā;

 • deputāts Dainis Liepiņš;
 • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors;

 • Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvā departamenta vadītājs.

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)


Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada domes deputāts Ilze Vītola;

 • Ozolnieku administrācijas vadītājs;

 • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītājs;

 • Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītājs;

 • Ozolnieku administrācijas nekustamo īpašumu speciālists;

 • Izskatāmā jautājuma attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs;

 • SIA „Jelgavas novada KU” pārstāvis.” 

Tālr.: +371 63083412

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas priekšsēdētāja: Jelgavas novada Centrālās administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītāja


Komisijas locekļi:  

 • Jelgavas novada Centrālās administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītāja;

 • Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja;

 • Jelgavas novada Centrālās administrācijas Projektu nodaļas vadītāja;

 • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nodaļas vadītāja;

 • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos. 

 • Jelgavas novada Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

 • Jelgavas novada Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vadītāja vietnieks.

Adrese:

Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 314.kabinets, (3.stāvs), Jelgavā, LV-3001

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)


Komisijas priekšsēdētāja: Jelgavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs
Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs,
 • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs,
 • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks izglītības jautājumos,
 • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes neformālās vai interešu izglītības speciālists,
 • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists,
 • Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Mūžizglītības nodaļas speciālists.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, (4.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
tālr. +371 63024895

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes sēdes 27.10.2021. lēmumu (protokols Nr.23; 43.§)

 

Komisijas priekšsēdētāja:

Inita Freiberga

tālrunis: +371 63012257, +371 29761978

e-pasts: inita.freiberga@jelgavasnovads.lv

 

Komisijas sekretāre:

Inta Skvirecka

tālrunis: +371 63022751

e-pasts: inta.skvirecka@jelgavasnovads.lv

 

Komisijas locekļi:
Eva Fišere
Edmunds Miķelsons
Inga Apruba
Dina Didrihsone
Edijs Gulbis

Ilze Žeivote

 


Jelgavas novada vēlēšanu komisijas darba organizācijas palīgpersonāls/konsultācijas:
Informācijas tehnoloģiju speciāliste - Vineta Ģenderte, tālr.: +371 63012250, e-pasts: vineta.genderte@jelgavasnovads.lv
Vecākā grāmatvede - Daina Livdāne, tālr.: +371 63012259, e-pasts: daina.livdane@jelgavasnovads.lv

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)


Komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada domes deputāts Juris Razživins;
 • Jelgavas novada domes deputāts Juris Lavenieks;
 • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs;
 • Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;
 • Administratīvā departamenta vadītājs;
 • Juridiskās nodaļas vecākais jurists.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 
Jelgavā, LV-3001
tālr. +371 63022238

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 30.03.2022.lēmumu (protokols Nr.13, 11§).

Komisijas vadītāja: Ilze Brakmane, Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi:

 • Daina Zariņa, psiholoģe;
 • Sabīna Shmeleva, psiholoģe;
 • Kristīna Bauce, logopēde;
 • Marita Sokolovska-Maldupa, logopēde;
 • Anna Gura, speciālā pedagoģe;
 • Ināra Ozoliņa, speciālā pedagoģe;
 • Ināra Raumane, ārste;
 • Arta Kočāne, ārstniecības persona;
 • Lāsma Geidāne, galvenā speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, (4.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
tālr.: +371 63024895


Komisijas sēžu laiks un vieta var tikt mainīti.

Plānotās sēdes:

 • 27.03.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 30.03.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 24.04.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 27.04.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 25.05.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 29.05.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 12.06.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 13.06.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē
 • 15.06.2023.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē

Pieteikšanās uz komisiju obligāta vismaz nedēļu iepriekš. 
Dokumenti jāiesniedz vismaz vienu darbdienu iepriekš.
Ierodoties uz  pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi iesniedzamie dokumenti. 


Vecāku iesniegums. 

Iestādes informācija par izglītojamo. 

Iestādes informācija par izglītojamo sociālās rehabilitācijas programmai. 

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks juridiskajos jautājumos;
 • Jelgavas novada Pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
 • Komunikāciju departamenta vadītājs.

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks

Komisijas locekļi:

 • Jelgavas novada īpašuma pārvaldes vides aizsardzības speciālists;
 • Izskatāmā jautājuma attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Jelgavas novada domes deputāts Jānis Kažotnieks.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība, 
Pasta ielā 37 (3.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
Tālr.: +371 63012252

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 20.12.2012. sēdes lēmumu - protokols Nr.16; 32§ (Grozījumi: 27.01.2016. sēdes lēmumu - protokols nr.1; 10 § ) 

Komisijas priekšsēdētāja: Ilona Stepanoviča-Monkēviča

Sadarbības vienības sastāvā ietilpst šādu Pašvaldības struktūrvienību  pārstāvji:

 • Bāriņtiesas;
 • Sociālā dienesta;
 • Administratīvās komisijas;
 • Izglītības pārvaldes;
 • Pašvaldības policijas.

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001

Tālr.: +371 25707991   

E-pasts: ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv