Mācību jomu koordinatori un  metodisko apvienību vadītāji Jelgavas novadā 2022./ 2023.m.g.

Mācību joma: Pirmsskola un sākumskola

Lāsma Geidāne

Galvenā speciāliste pirmsskolas jomā
lasma.geidane [at] jelgavasnovads.lv

Santa Rozenberga

Sākumskolas skolotāja - Līvbērzes pamatskola
santa.rozenberga [at] livberzesvsk.lv

Mācību joma: Sociālā un pilsoniskā

Irisa Eidaka

Skolotāja - Līvbērzes pamatskola. Mācību priekšmeti: vēsture, sociālās zinības, dabaszinības, ģeogrāfija
eidakairisa [at] inbox.lv

Gunita Tolēna

Angļu valodas skolotāja - Kalnciema vidusskola
gunnite [at] inbox.lv

Elīna Kuķalka

Latviešu valodas un literatūras skolotāja - Teteles pamatskola
elina.kukalka [at] gmail.com

Olga Rožko

Krievu valodas MA vadītāja - Šķibes pamatskola
olgarozko [at] inbox.lv

Mācību joma: Tehnoloģijas

Dace Supe

Skolotāja - Svētes pamatskola. Priekšmeti: dizains un tehnoloģijas, fizika, inženierzinības, datorika
dsupe [at] inbox.lv

Ilze Jansone

Skolotāja - Elejas vidusskola. Priekšmeti: Dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, datorika
ilzejan85 [at] gmail.com

Mācību joma: Veselība un fiziskās aktivitātes

Edīte Čakša

Skolotāja - Staļģenes vidusskola. Priekšmeti: sports un veselība
edite.caksa [at] jelgavasnovads.lv

Mācību joma: Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Solvita Grasmane

Mūzikas skolotāja - Līvbērzes pamatskola
solvita.grasmane [at] gmail.com

Andra Kurga

Vizuālās mākslas skolotāja - Svētes pamatskola
andra.meinerte [at] inbox.lv

Mācību joma:  Matemātika

Sigita Krauze

Matemātikas skolotāja - Ozolnieku vidusskola
sigitakrauze [at] inbox.lv

Mācību joma: Dabaszinātnes

Sanita Lapāne

Skolotāja - Kalnciema vidusskola. Priekšmeti: Ķīmija, ģeogrāfija, dizains un tehnoloģijas
sanita.lapane [at] gmail.com

Mācību joma: Plašāka skolēna izglītības pieredze

Inga Eihentāle

Skolotāja. Projektu asistents - Neklātienes vidusskola
inga.eihentale [at] jelgavasnovads.lv

Mācību joma: Iekļaujošā izglītība

Ilze Brakmane

Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
ilze.brakmane [at] jelgavasnovads.lv

Mācību joma: Izglītības tehnoloģijas

Jānis Erno

Galvenais speciālists izglītības tehnoloģiju jomā
janis.erno [at] jelgavasnovads.lv