Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm, vajadzībām un darba tirgus prasībām.

Mūžizglītības nodaļas mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītības aktivitātēs un nodrošināt pilnvērtīgu karjeras attīstības atbalstu visa mūža garumā, kā arī sekmēt jaunu prasmju apguvi pieaugušajiem.

Mūžizglītības nodaļas darbības virzieni: 

  • Pieaugušo izglītības organizēšana visos novada pagastos
  • Pašvaldības atbalsta īstenošana kvalificētu speciālistu piesaistei darbam novadā
  • Specifisku mācību jomu satura veidošana un mācību organizēšana (profesionālā pilnveide nozaru speciālistiem)

Pieaugušo izglītība ir personu (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) daudzveidīgs izglītošanas process, kas nodrošina personas attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Mūžizglītības nodaļa piedāvā

  • Pieaugušo neformālās izglītības pasākumus - nodarbības, kursus, meistarklases un seminārus
  • Konsultācijas par mācībām pieaugušajiem jeb mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
  • Atbalstu pieaugušo neformālās izglītības pasākumu organizēšanā.

 

Jeļena Žoide

Mūžizglītības nodaļas vadītāja
jelena.zoide [at] jelgavasnovads.lv