Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem

  1. Par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
  2. Par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
  3. Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
  4. Par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
  5. Par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
  6. Par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
  7. Par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
  8. Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
  9. Par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
  10. Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
  11. Par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
  12. Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
  13. Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
  14. Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
  15. Par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
  16. Par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).