Jelgavas novada domes 2018.gada 30.maija lēmums, protokols Nr.6; 25.§