Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2021.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 12.§).

Pakalpojums

Norādītās telpas tiek iznomātas semināru, konferenču, nodarbību un citu izglītojošu un svinīgu pasākumu organizēšanai.

Nomas maksa tiek piemērota visu nomājamo telpu izmantošanas laiku, t.sk. sagatavojoties pasākumam un atbrīvojot telpas pēc pasākuma.