Restauratoru nams, Zaļenieki, Zaļenieku pag.
Tips
Muiža
Pakalpojuma vieta
Zaļenieku pagasts
Nomas objekts/sēdvietu skaits
Semināru telpa (20) Semināru telpa - atvērtā (40) Semināru telpa (30)
Papildus nodrošinājums
Projektors, ekrāns Dators
EUR/stundā (bez PVN)
7,00 10,00
Nomas objekts un sēdvietu skaits EUR/h bez PVN EUR/h ar PVN
Semināru telpa - atvērtā (40) 10,00 12,10
Semināru telpa (30) 10,00 12,10
Semināru telpa (20) 7,00 8,47
Dators 0,57 0,69
Projektors un ekrāns 8,00 9,68