Pakalpojums Vienība Cena
bez PVN (euro)
PVN (euro) Cena
ar PVN (euro)
Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi1
Melnbalta kopēšana vai datorizdruka no bibliotēkas krājuma
Teksts 1 A4 formāta lapa
(vienpusēji) 0,08 - -
(divpusēji) 0,15 - -
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji) 0,12 - -
(divpusēji) 0,21 - -
Attēls 1 A4 formāta lapa
(vienpusēji) 0,12 - -
(divpusēji) 0,23 - -
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji) 0,17 - -
(divpusēji) 0,31 - -
Krāsaina teksta/attēla kopēšana vai datorizdruka no bibliotēkas krājuma
Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums 1 A4 formāta lapa
(vienpusēji) 0,21 - -
(divpusēji) 0,41 - -
½ lpp. aizpildījums 1 A4 formāta lapa
(vienpusēji) 0,41 - -
(divpusēji) 0,81 - -
Pilns lapas aizpildījums 1 A4 formāta lapa
(vienpusēji) 0,62 - -
(divpusēji) 1,23 - -
Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums 1 A3 formāta lapa
(vienpusēji) 0,25 - -
(divpusēji) 0,47 - -
½ lpp. aizpildījums 1 A3 formāta lapa
(vienpusēji) 0,50 - -
(divpusēji) 0,97 - -
Pilns lapas aizpildījums 1 A3 formāta lapa
(vienpusēji) 0,75 - -
(divpusēji) 1,47 - -
Melnbalta kopēšana no apmeklētāju dokumentiem
Teksts 1 A4 formāta lapa
(vienpusēji) 0,08 0,02 0,10
(divpusēji) 0,15 0,03 0,18
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji) 0,12 0,03 0,15
(divpusēji) 0,21 0,04 0,25
Attēls 1 A4 formāta lapa
(vienpusēji) 0,12 0,03 0,15
(divpusēji) 0,23 0,05 0,28
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji) 0,17 0,04 0,21
(divpusēji) 0,31 0,07 0,38
Krāsaina teksta/attēla kopēšana no apmeklētāju dokumentiem
Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums 1 A4 formāta lapa
(vienpusēji) 0,21 0,04 0,25
(divpusēji) 0,41 0,09 0,50
½ lpp. aizpildījums 1 A4 formāta lapa
(vienpusēji) 0,41 0,09 0,50
(divpusēji) 0,81 0,17 0,98
Pilns lapas aizpildījums 1 A4 formāta lapa
(vienpusēji) 0,62 0,13 0,75
(divpusēji) 1,23 0,26 1,49
Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums 1 A3 formāta lapa
(vienpusēji) 0,25 0,05 0,30
(divpusēji) 0,47 0,10 0,57
½ lpp. aizpildījums 1 A3 formāta lapa
(vienpusēji) 0,50 0,11 0,61
(divpusēji) 0,97 0,20 1,17
Pilns lapas aizpildījums 1 A3 formāta lapa
(vienpusēji) 0,75 0,16 0,91
(divpusēji) 1,47 0,31 1,78
Skenēšana 1 A4 formāta lapa 0,08 0,02 0,10

Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta “e” apakšpunktu.