• Platība: 101 km2
  • Iedzīvotāju skaits: 1467 (uz 02.01.2018.)

Teritorija

Vircavas pagasts atrodas Latvijas centrālajā daļā, Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenuma centrālajā daļā. Attālums līdz Jelgavas novada domei - 13 km un 58 km līdz Rīgas centram. Šķērso  valsts nozīmes autoceļš: V1054  Dimzas-Vircava- Vairogs.  Pagasta ceļu kopgarums ir 65,87 km.

Pagasta apdzīvotās vietas

Mazlauki, Oglaine, Vircava

Daba    

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 90,3% no kopējās pagasta teritorijas. Vircavas pagastu šķērso nelielas upes un strauti  – Vircavas ,Eleja, Liepars, Oglaine, Rēda, Sesava, Upele un  Platone . Pagasta teritorijā atrodas Vircavas muižas parks un Oglaines muižas parks.

Vēsture

Vircavas vārda pirmsākumi Zemgalē meklējami jau pirmā Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera laikā. Kā teritoriālā vienība sāka skaitīties ap 1566 gadu.1935. gadā Vircavas pagasta (līdz 1925. gadam Kroņa Vircavas pagasts) platība bija 99,7 km². 1949. gadā pagastā izveidoja Vircavas un Sprīdīšu ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1954. gadā Vircavas ciemam pievienoja Sprīdīšu ciemu, 1966. gadā - Lielvircavas ciemu, bet daļu Vircavas ciema pievienoja Jaunsvirlaukas ciemam. 1974. gadā ciemam pievieno daļas no Platones un Jaunsvirlaukas ciemiem, bet daļu Vircavas ciema - Platones ciemam. 1977. un 1979. gadā ciemā iekļauj daļas no Vecsvirlaukas ciema. 1987. gadā daļu Vircavas ciema pievieno Jaunsvirlaukas ciemam. 1990. gadā ciemu pārdēvē par pagastu. 2009. gadā pagastu kā administratīvu teritoriju iekļauj Jelgavas novadā.

Novadnieki

  • Jānis Bisenieks, agronoms ( 1864.-1923. „Vidus- Zīģeļi”).
  • Pūcīšu Ģederts ( Eulenbergs), literāts (1847.1919. „Pūcīšos”).
  • Jēkabs Duburs ( Jēkabs Ārniņš) aktieris, režisors, skatuves mākslas pedagogs ( 1866.-1916. „Kaņči”).
  • Stepermaņu Krustiņš, dzejnieks ( 1860.-1941. „Stepēnos”).
  • Zvanpūtis ( Kārlis Viļķers), dzejnieks (1873.- ? „Braķu Koka” mājas).
  • Jānis Veinbergs, viens no pirmajiem latviešu skolotājiem ( 1831.-1896. „Putnu Mežsarga mājas), strādājis Mādžu skolā.
  • Arvīds Spertāls, skatuves gleznotājs (1897.-1961 „Lielžagatās”).
  • No 1931.- 1933.g. Vircavas pagastā „Bērzkrogā” dzīvojis un vadījis Vircavas drāmas kolektīvu aktieris un režisors Pēteris Lūcis.

Ģerbonis

Zilā laukā apvērsts sudraba ševrons, augšā zelta kronis.

Video autori: Antra Leite-Straume un Jēkabs Vilkārsis

Vircavas pagasta pārvalde

vircavaspp [at] jelgavasnovads.lv