Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 8 rezultāti
  Svētes pamatskolas Glūdas filiāles “Glūdas skola” skolotāja.
  Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un izglītības kvalitātes paaugstināšanā.
  Gads
  2015. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Elejas vidusskolas sporta skolotāja.
  Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības un sporta dzīves attīstībā un Jelgavas novada popularizēšanā.
  Gads
  2015. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Glūdas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja.
  Atzinības raksts par ilggadēju, radošu un kvalitatīvu darbu, sekmējot jaunās paaudzes izglītošanu un nesavtīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības sistēmas pilnveidē.
  Gads
  2015. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Līvbērzes pagasta pārvaldes autovadītājs.
  Atzinības raksts par profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu darba pienākumu veikšanā.
  Gads
  2015. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Sesavas pagasta kultūras darba vadītāja.
  Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu kultūras attīstībā, tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā.
  Gads
  2015. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” Asfaltbetona rūpnīcas ilggadējais vadītājs.
  Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā.
  Gads
  2015. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Ilggadēja novada kultūras jomas vadītāja.
  Goda diploms par mērķtiecīgu un radošu ieguldījumu kultūrvides veidošanā, Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un amatiermākslas attīstībā novadā
  Gads
  2015. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Elejas pagasta doktorāta ģimenes ārste.
  Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā.
  Gads
  2015. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji