Atļaujas Nr.

Izsniegšanas datums

Termiņš, līdz kuram atļauja derīga

Saņēmējs

Atradnes nosaukums, pagasts

Derīgo izrakteņu veids

4

20.12.2013.

06.10.2038.

VAS “Latvijas valsts meži”, Vaiņodes iela 1, Rīga

Goda gatve, Valgundes pagasts

smilts

5

30.09.2014.

01.01.2030.

SIA “RELS” Pionieru iela 15, Bauska

Ērmiķi, Kalnanšu iecirknis, Svētes pagasts

smilts

5

10.03.2015.

3.02.2040

Guntis Vincāns

Robežnieki 3, Salgales pagasts

smilts

7

30.11.2015.

18.03.2040.

Kooperatīvā sabiedrība “Zaļenieki”, “Dispečeri”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

Pūteļi, Zaļenieku pagasts

smilts

8

30.03.2016.

10.12.2040.

VAS “Latvijas valsts meži”, Vaiņodes iela 1, Rīga

Vangaļi, Jaunsvirlaukas pagasts

smilts

6

24.05.2016.

29.11.2040.

SIA “LAT SPARTAKS”

“Progress”, Cenu pagasts

māls

9

28.06.2016.

15.12.2040.

VAS “Latvijas valsts meži”, Vaiņodes iela 1, Rīga

Dušupes, Valgundes pagasts

smilts

7

11.10.2016.

29.05.2041.

AS Latvijas valsts meži”

“Tetele”, Cenu pagasts

smilts

8

16.05.2017.

25.08.2041.

SIA “LODE”

Spartaks III iecirknis “Mežezers”, Cenu pagasts

māls

2/2018

31.05.2018.

23.02.2042.

Kaspars Veltensons

Bērtuļi, Vilces pagasts

smilts

3/2018

28.09.2018.

20.05.2043.

SIA “RELS” Pionieru iela 15, Bauska

Melderi, Svētes pagasts

Smilts, smilšmāls

1/2019

30.01.2019.

11.09.2043.

SIA “IKD birojs”, Meža ceļš 2, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

Ērmiķi, iecirknis Granti, Svētes pagasts

smilts

2/2019

27.02.2019.

03.12.2043.

VAS “Latvijas valsts meži”, Vaiņodes iela 1, Rīga

Vilce-Mežāres, Vilces pagasts

Smilts; smilts-grants

3/2019

31.07.2019.

09.10.2028.

SIA “KULK”, Dobeles šos.34, Jelgava

Dodēni, Kalnciema pagasts

mālsmilts

9

26.09.2019.

11.06.2044.

Guntis Vincāns

“Skuķīši, Salgales pagasts

smilts

JNP/3-31.6/21/1

08.02.2022.

25.01.2025.

SIA “CBS Igate”

Kalnaplāteri 2008.gada iecirknis, 1. un 2. laukums, Vilces pagasts

Smilts-grants; smilts

JNP/3-31.6/21/2

08.02.2022.

25.01.2025.

SIA “CBS Igate”

Kalnaplāteri

I laukums, Vilces pagasts

Smilts-grants; smilts

JNP/3-31.6/21/3

30.03.2022.

31.12.2041.

SIA “KABANS”

Sodzeri, Salgales pagasts

smilts

JNP/3-31.6/22/1

10.01.2022.

31.04.2044.

SIA “IKD birojs”

“Granti-2”, Svētes pagasts

Smilts

JNP/3-31.6/22/2

23.02.2022.

11.11.2046.

SIA “Pūteļu smilts”

Pūteļi” 2014.gada papildizpētes iecirkņa I laukums, Zaļenieku pagasts

Smilts