Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 8 rezultāti
  Sportists, atlētiskās vingrošanas pamatlicējs Latvijā
  Goda diploms par profesionālo ieguldījumu sporta jomas attīstībā
  Gads
  2018. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Uzņēmējs un motosportists
  Goda diploms par profesionālo izaugsmi un personības devumu lokālpatriotisma veidošanā, Jelgavas novada vārdu nesot ārpus tā robežām
  Gads
  2018. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  urnālists un radio komentētājs
  Goda diploms par profesionālo devumu radio un televīzijas žurnālistikā un netiešu lokālpatriotisku ieguldījumu Jelgavas novada vārda nešanai ārpus tā robežām
  Gads
  2018. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  RTU Lietišķās ķīmijas institūta vadošais pētnieks
  Goda diploms par profesionālo devumu zinātnes jomā, netieši veicinot Jelgavas novada iedzīvotāju lokālpatriotismu
  Gads
  2018. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Vieglatlēts
  Goda diploms par sasniegumiem sportā un netiešu lokālpatriotisku ieguldījumu Jelgavas novada Sporta centra popularizēšanai Latvijas mērogā
  Gads
  2018. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Kontrtenors
  Goda diploms par profesionālo karjeru mūzikā un lokālpatriotisku ieguldījumu Jelgavas novada vārda nešanai ārpus tā robežām
  Gads
  2018. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Dzejniece
  Goda diploms par profesionālu ieguldījumu literatūrā, netieši veicinot Jelgavas novada iedzīvotāju lokālpatriotismu
  Gads
  2018. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja
  Goda diploms par profesionālo izaugsmi un ieguldījumu valsts pārvaldes attīstībā, netieši veicinot Jelgavas novada iedzīvotāju lokālpatriotismu
  Gads
  2018. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji