Biedrība „Jelgavas novada seniori” ir dibināta 2014. gada 23. janvārī un organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss. Organizācijas galvenais darbības mērķis ir senioru (pensionāru) un to organizāciju sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana, to materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos sabiedrības procesos. Organizācijas mērķauditorija ir Jelgavas novada 15 pagastu pensijas vecuma cilvēki.

Biedrības „Jelgavas novada seniori” valdes kontaktinformācija:

Inta Savicka

Biedrības "Jelgavas novada seniori" vadītāja
inta.savicka [at] jelgavasnovads.lv

Valentīns Toleiķis

Valdes loceklis un Latvijas Pensionāru federācijas padomes loceklis - Biedrība "Jelgavas novada seniori"
runcisv19 [at] inbox.lv

Rasma Krauze

Valdes locekle; Platones pagasta pārstāve - Biedrība "Jelgavas novada seniori"
rasma.krauze [at] jelgavasnovads.lv

Tamāra Brēdiķe

Valdes locekle; Cenu un Ozolnieku pagasta pārstāve (Ozolnieki) - Biedrība "Jelgavas novada seniori"
aivars1955 [at] inbox.lv

Taiga Rafaela

Valdes locekle; Vircavas pagasta pārstāve - Biedrība "Jelgavas novada seniori"
taiga.rafa [at] inbox.lv

Biedrības „Jelgavas novada seniori” padomes kontaktinformācija: