• Platība: 103,74  km2
  • Iedzīvotāju skaits: 2636 (uz 22.12.2022.)

Teritorija

Glūdas pagasts ir viena no Jelgavas novada pašvaldībām tā rietumos. Robežojas ar sava novada Līvbērzes, Svētes un Zaļenieku pagastiem, Dobeles novada Krimūnu un Bērzes pagastiem, kā arī Jelgavas pilsētu.

Nākotne - pagasta centrs. Izvietojies Auces upes krastos pie autoceļa P97, 18 km no novada domes Jelgavā, 9 km attālumā no Dobeles un 65 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta izveidojās pēckara gados kā kolhoza «Nākotne» centrālais ciemats.

Pagasta apdzīvotās vietas

Četri ciemi: Nākotne (pagasta centrs), Zemgale, Dorupe, Viesturciems.

Daba

Glūdas  pagasts atrodas  Zemgales  līdzenuma  teritorijā, kurā izvietojas Lielupes baseina upju tīkls. Glūdas pagasta teritorijā tās ir Dorupīte, Tērvetes, Auces upes , Bramberģes strauts.

Pagasta teritorijas  lielāko daļu aizņem  plašas  lauksaimniecības  zemju platības, kā  arī meža  nogabali ziemeļu daļā.
Pagasta teritoriju  vairākās  daļās  sadala  to  šķērsojošas  lielās  maģistrāles: autoceļi, dzelzceļi, naftas  vads.

Vēsture

Līdz 1925. gadam Brambergas pagasts jeb Bramberģes pagasts. 1935. gadā Jelgavas apriņķa Glūdas pagasta platība bija 63,9 km² un tajā dzīvoja 1177 iedzīvotāji. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Glūdas pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Jelgavas novadā.