Viesģimene

Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai bērnu aprūpes iestādē kontaktējas ar tur ievietotu bērnu
Skatīt vairāk

Adopcija

Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti, to skaitā: izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu;
Skatīt vairāk

Aizbildnība

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam
Skatīt vairāk

Audžuģimene

Jelgavas novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus pieteikties audžuģimenes statusa iegūšanai.
Skatīt vairāk

Sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

Pēc pilngadības sasniegšanas ir tiesības saņemt: apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai; apģērbs, apavi;
Skatīt vairāk