Pēc pilngadības sasniegšanas  ir tiesības saņemt:

  • apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;

  • apģērbs, apavi;

  • naudas līdzekļi patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

  • pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

  • palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā;

  • pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

  • pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai;

  • psihosociālais atbalsts;

  • ģimenes valsts pabalsts.