Kontakti

labklajiba [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, 309.kab.

Labklājības pārvalde plāno, koordinē un īsteno ģimeņu atbalsta sistēmu pašvaldībā; organizē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Jelgavas novada iedzīvotājiem; organizē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu; sekmē veselības aprūpes pieejamību un nodrošina veselību veicinošu pasākumu norisi pašvaldības iedzīvotājiem; koordinē nodarbinātības jautājumus, sekmē sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupu integrāciju sabiedrībā.

Darbinieki

Karīna Voitkāne

Labklājības pārvaldes vadītāja
karina.voitkane [at] jelgavasnovads.lv

Antra Akermane

Vadītāja vietniece
antra.akermane [at] jelgavasnovads.lv

Agrita Sīle

Galvenais speciālists - Pasta iela 37, Jelgava, 309.kabinets
agrita.siile [at] jelgavasnovads.lv

Marita Zīmele

Galvenā speciāliste
marita.zimele [at] jelgavasnovads.lv

Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iespējām, tajā skaitā par gaidīšanas rindu,  pilngadīgām abu dzimumu personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām interesēties Jelgavas novada sociālajā dienestā vai pa tālruni +371 63024965 vai +371 27047898.


Pārvaldībā esošās iestādes:

Sociālais dienests

socdienests [at] jelgavasnovads.lv