Darbinieki

Nellija Veinberga

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja - Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023
nellija.veinberga [at] jelgavasnovads.lv

Skaidrīte Slavinska

Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” vadītāja - Lielupes iela 27, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
skaidrite.slavinska [at] jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (SARC) ir Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes pakļautībā esošās iestādes:

  • Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”;
  • Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Staļģene”;
  • Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Kalnciems”.

Centru mērķis ir īstenot ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām un bērniem ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un sociālo funkcionēšanu, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un personām, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Misija – nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkā māju sajūtu, un nodrošināt pakalpojumu, kas atbilstu cilvēka vajadzībām un tiesībām.