Kontakti

sarc.kalnciems [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Lielupes iela 27, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

Norēķinu informācija

Saņēmēja nosaukums:
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Kalnciems”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
40900004601
Bankas konts:
LV07HABA0551025900443
Bankas nosaukums:
AS “Swedbank”
Bankas kods:
HABALV22

Ziedojumiem

Saņēmēja nosaukums:
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Kalnciems”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
40900004601
Bankas konts:
LV07HABA0551025900443
Bankas nosaukums:
AS “Swedbank”
Bankas kods:
HABALV22

Darbinieki

Gita Aizpure

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja
gita.aizpure [at] jelgavasnovads.lv

Sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī veselības aprūpi pilngadīgām personām ar I un II grupas invaliditāti un pensijas vecuma personām.

Nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojumi:

 • pamatvajadzību nodrošināšana (mājoklis vienvietīgā, divvietīgā, trīsvietīgā vai četrvietīgā istabā, ēdināšana četras reizes dienā, ķermeņa higiēna, friziera, zobārsta pakalpojumi, pēdu aprūpes speciālists);
 • drošība;
 • sociālo vajadzību nodrošināšana ( kultūras pasākumi iestādē un ārpus tās);
 • medicīniskā aprūpe;
 • pašīstenošanās (nodarbības);
 • veselīgs dzīvesveids (fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, individuālas diētas);
 • garīgā aprūpe.

Iestājoties nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā veikts arī ieraksts par pēdējā gada laikā veikto plaušu Rtg. Ja ir izraksti no slimnīcas pēdējo 1-2 gadu laikā, lūgums paņemt tos līdzi;
 • psihiatra atzinums, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja personai noteikta invaliditāte;
 • VSAA izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru;
 • pašvaldības sociālā dienesta lēmums un nosūtījums pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojuma apmaksu nodrošinās pašvaldība.

SARC "Kalnciems" veselības punkts (kods: 5402-00026) reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā 2017. gada 24.maijā

 Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iespējām, tajā skaitā par gaidīšanas rindu,  pilngadīgām abu dzimumu personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām interesēties Jelgavas novada sociālajā dienestā vai pa tālruni +371 63024965 vai +371 29137827.


Pakalpojumu maksa no 2023. gada 22. februāra

Noteikta, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta „g” apakšpunktu, Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 3. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”

Nr. p.k.

Pakalpojuma nosaukums Maksa/EUR diennaktī  
1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām 34,92 2023. gada 22. februāra domes sēdes lēmums Nr. 24 (protokols Nr.5)