Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis: uzlabot Elejas ciema teritorijas lietus ūdens novadīšanas vaļējo tīklu darbību, sekmēt individuālai apbūvei nepieciešamās nosusināšanas normas sasniegšanu. Mazināt īpašumu un apkārtējās vides applūšanas draudus ilgstošu nokrišņu un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Nr. DE-11-173-2012-R3 Projekta Ieviešanas laiks: 01.02.2013 - 01.09.2013 Projekta mērķis: Veicināt jauniešu kolektīvo apziņu, atbildības apziņu; Savu prasmju apzināšana, novērtēšana un papildināšana; Veicināt jauniešu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nr. LV-13-E3-2012-R3 Projekta ieviešanas laiks: 01.02.2013. - 01.06.2014. Projekta mērķis: Veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību Attīstīt vienotību un piederības izjūtu savai vietējai kopienai Pievērst jauniešu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Nr.: 2022/23/9.5-3/13 Ieviešanas laiks: 01.06.2022. – 31.08.2022. Projekta mērķis: veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Finansējums vienam projektam ir līdz 1500,00 EUR (viens tūkstotis piecsimt euro, 00 centi).  Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Projekta Nr.: 21-00-S0ZF03-000040 Ieviešanas laiks: 03.12.2021.-15.12.2021. Projekta mērķis: nodrošināt regulārus zivju resursu aizsardzības pasākumus un veikt kontroles efektivitātes paaugstināšanu ūdenstilpnēs un grūti pieejamās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Ieviešanas laiks: 10.10.2021. - 31.12.2021. Mērķis: Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.10.2021.
  Projekta numurs: NPJR-2021/10007 Ieviešanas laiks: 10/2021 – 05/2022  (Covid-19 ietekmē pagarināts līdz 31.12.2022.) Projekta mērķis: veicināt novatorisku praksi un nodrošināt pirmsskolas skolotāju pieredzes apmaiņu un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Nr.: 15.1.2.-21/ K29 Projekta ieviešanas laiks: 13.09.2021 – 10.10.2021 Projekta mērķis: nodrošināt  Jelgavas novada visu vecuma grupu iedzīvotāju iespēju piedalīties dažādās fiziskās aktivitātēs,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta ieviešanas laiks: 09.09.2021 – 20.10.2021 Latvijas Pašvaldību Savienības finansējums: 1 400 EUR Jelgavas novada pašvaldības finansējums: EUR Projekta ietvaros paredzēts: