Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr. 2023-2-TRK034

Projekta ieviešanas laiks: 05.06.2023. –29.12.2023

valsts kultūrkapitāla fonds

 

Projekta finansējums:

Projekta kopējais finansējums ir Valsts Kulturkapitāla fonda 100% finansējums: 1290 EUR

Projekta mērķis:  

Nodrošināt tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu Jelgavas novadā.

Projekta uzdevumi:

  1. Noorganizēt praktiskās nodarbības Zemgales rakstaino zeķu adīšanā un izšūšanā.
  2. Ierīkot rokdarbnieču kopas “Vilcenes” darbu izstādi.
  3. Nodrošināt projekta un projekta aktivitāšu publicitāti.

Projekta paredzamie rezultāti:

  1. Noorganizētas 10 praktiskās nodarbības 15 rokdarbniecēm Zemgales rakstaino zeķu adīšanā un izšūšanā laika posmā no septembra līdz novembrim Vilces pagasta Amatu mājā.
  2. Ierīkota rokdarbnieču kopas “Vilcenes” darbu izstāde Vilces tautas nama telpās: Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026, laika posma no novembra līdz decembra beigām.
  3. Nodrošināta projekta un projekta aktivitāšu publicitāte ievietojot informāciju par projekta aktivitātēm, rezultātiem, atbalstītājiem un finansētājiem Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapā www.kkf.lv, sociālajā tīklā www.facebook.com .

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv