• Platība: 22.7 km2
  • Iedzīvotāju skaits: 2108 (uz 02.01.2018.)

Teritorija

Kalnciema pagasts ir viena no Jelgavas novada administratīvajām teritorijām, kas atrodas novada ziemeļos - 45 km no Rīgas, 20 km no Jelgavas un 18 km no Jūrmalas. Teritoriju šķērso Rīgas – Liepājas autoceļš A9 un Jelgavas – Jūrmalas autoceļš P101.

Pagasta apdzīvotās vietas

Kaļķis un Kalnciems

Daba

Teritorijā atrodas dabas liegums „Kalnciema pļavas”

Vēsture

Kalnciema pagasts tika izveidots no Kalnciema pilsētas ar tās lauku teritoriju 2010. gada sākumā, šo pārmaiņu rezultātā pagasta centrs Kalnciems zaudēja pilsētas statusu.
Teritorija apdzīvota jau vismaz 3000 gadu, par to liecina Lielupē pie Kalnciema tilta atrastais raga cirvis un Kaigu purva malā atklātā akmens laikmeta laivas cirvju kultūras apmetne.
Pagasts ar šādu nosaukumu pastāvēja arī agrāk, tomēr tā aptvertā teritorija bija visai atšķirīga no pašreizējās. 1935. gadā Kalnciema pagasta platība bija aptuveni 18 200 ha. Pēc Otrā Pasaules kara pagastā izveidoja Kalnciema un Kaiģu ciemus, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Kalnciems 1949. gada 16. jūnijā ieguva strādnieku ciemata (pilsētciemata) tiesības un tam pievienoja likvidētos Kaiģu, Kalnciema un Rūduļu un Valgundes ciemus izveidojot Kalnciema lauku teritoriju. 1949. gada 31. decembrī Kalnciema un Valgundes ciemus atjaunoja. 1977. gadā daļa pilsētciemata lauku teritorijas tika atdota Kalnciema ciemam, kuru 1979. gadā pievienoja Valgundes ciemam.
1991. gada 14. novembrī Kalnciems ieguva pilsētas tiesības. 2009. gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Kalnciems ar lauku teritoriju tika iekļauts Jelgavas novadā, savukārt 2010. gada janvārī, pilsētu ar lauku teritoriju reorganizējot par Kalnciema pagastu, Kalnciems zaudēja pilsētas statusu.

Novadnieki

  • Ginteru dzimta – Augusts Ginters (bibliogrāfs), Raimonds Ginters – ārsts un gleznotājs.
  • Ņesterovu dzimta – pirmo ķieģeļu ražotņu dibinātāji Kalnciemā.

Ģērbonis

Kalnciema ciema ģerbonis un Kalnciema pagasta ģerbonis ir viens no Kalnciema ciema oficiālajiem simboliem. Apstiprināts 1998. gadā kā toreizējās Kalnciema pilsētas ģerbonis.
Heraldiskais apraksts: Ģerboņa vairoga apakšdaļā atrodas sudraba pēda, kas atgādina par kaļķakmens atradnēm. Pārējā vairoga daļā ir zaļš fons ar slīpā krustā izkārtoti divpadsmit zelta ķieģeļi pa trīs četros krāvumos, katra krāvuma vidējais ķieģelis nedaudz izvirzīts tuvāk vairoga centram. Ķieģeļi apzīmē to, ka Kalnciemā jau no 19. gadsimta darbojās kaļķu un ķieģeļu cepļi.

Video autori: Antra Leite-Straume un Jēkabs Vilkārsis

Kalnciema pagasta pārvalde

kalnciemapp [at] jelgavasnovads.lv