Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr.26 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2.8.punktu un 10.2.punktu, sākot no 2024.gada 16.aprīļa līdz 2024.gada 15.oktobrim Jelgavas novadā noteiktas ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonai Jelgavas novada pagastu teritorijās: