Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr.26 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2.8.punktu un 10.2.punktu, sākot ar 2023.gada 16.aprīļa līdz 2023.gada 15.oktobrim Jelgavas novadā noteikt ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonai Jelgavas novada pagastu teritorijās:


Ielu un ceļu saraksti uz 01.01.2021.gadu:

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.361 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība", saraksts uz 19.01.2021.elektroniski saskaņots un reģistrēts valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi".