• Platība: 156,9 km2
  • Iedzīvotāju skaits: 1579 ( uz 04.01.2023.)

Teritorija

Salgales pagasts ir viena no Jelgavas novada administratīvajām teritorijām. Tas robežojas ar sava novada Cenu un Jaunsvirlaukas pagastiem, Olaines novada Olaines pagastu, kā arī ar Bauskas novada Iecavas, Mežotnes un Viesturu pagastiem.

Pagasta apdzīvotās vietas

Emburga, Garoza, Renceles,Purviņi.

Daba

Salgales pagasts atrodas Lielupes labajā krastā.  Pagasta teritorijā esošās upes -GarozeIecavaLielupeMizupītePodzīteReņģeleSmakupe. Pagasta teritorijā  apskatāmi  dižkoki - Garozas ozols, Billīšu zirgkastaņa, Vilklaužu priede un Mazvilklaužu kadiķis. Salgales pagastā ietilpst Lāču purvs- dabas liegums Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā, Salgales pagastā, valsts aizsardzībā kopš 1977. g., 206 ha, >100 ha dzērvenāji, to segums 40-60%, ligzdo un barojas daudzas putnu sugas.

Vēsture

Vēsturiski mūsdienu Salgales pagasta teritorijā atradās Autzen (Auči) muiža, Emburgas muiža (Annenburg, pie Emburgas), Garozes muiža (Garrosen, pie Garozas), Katriņas muiža (Catharinenhof), Ķenziņu muiža (Kensingshof), Slokas muiža (Schlockhof).

Pēc 1920. gada zemes reformas Emburgas muiža (Annenburg) tika sadalīta 48 vienībās 295 ha kopplatībā, Salgales mācītājmuiža 21 vienībā 471 ha kopplatībā, Salgales muiža (Sallgalen) 15 vienībās 201 ha kopplatībā, Ķenziņu muiža (Kensingshof) 14 vienībās 195 ha kopplatībā.

1945. gadā Jelgavas aprinķī no daļas Salgales pagasta (līdz 1925. gadam Emburgas pagasts) izveidoja Sidrabenes ciema padomi. Sidrabenes ciems ietilpis Jelgavas un Bauskas rajonos. 1954. gadā Sidrabenes ciemam pievienoja likvidēto Salgales ciemu, 1963. gadā - likvidēto Garozes ciemu, 1974. gadā - daļu Cenu ciema kolhoza «Druva» teritorijas. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Sidrabenes pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Ozolnieku novadā. 2011. gada 3. augustā Sidrabenes pagasts tika pārdēvēts par Salgales pagastu. 2021. gadā Ozolnieku novadu iekļāva Jelgavas novadā.

Ievērojamas personības:

  • Jānis Čakste (1859-1927) Latvijas valsts pirmais prezidents, dzīvoja”Aučos”, Salgales pagastā;
  • Edvarts Virza(1883-1940) latviešu rakstnieks, dzejnieks, publicists, atdzejotājs no franču valodas, dzīvoja Salgales pagasta “Billītēs;
  • Jānis Tālbergs(1844-1884) pirmais latviešu oftalmologs;
  • Jānis Graudiņš (1871-1938) viens no pirmajiem Latvijas Senāta senatoriem;
  • Arnolds Apse (1914–1983) rakstnieks;
  • Līgotņu Jēkabs īstajā vārdā Jēkabs Roze (1874—1942) bija latviešu žurnālists un rakstnieks;
  • Krišjānis Kugra(1904-1979) koktēlnieks.

Salgales pagasta kontakti

Salgales pagasta pārvalde

salgalespp [at] jelgavasnovads.lv