09.12.2022.

Salgales pagasta kontakti

Drukāt
Salgales pagasta pārvalde
Adrese: "Vīgriezes", Emburga, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045
Tālrunis: 63085741
Pārvaldes vadītāja
Eva Segliņa
Tālrunis: 29166492
Darba laiks:
Pirmdien 8.00-17.00
Otrdien 8.00-17.00
Trešdien 8.00-17.00
Piektdien 8.00-13.00 (bez pusdienas pārtraukuma)
Pusdienas pārtraukums 12.00-12.45
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00 un 12.45-17.00
Ceturtdien 9.00-12.00 un 12.45-19.00
Klientu apkalpošana Garozas pakalpojumu punktā
Adrese: "Eži", Garoza, Salgales pagasts

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00
Ceturtdienās: no plkats. 8.00 līdz plkst. 12.00

Sekretāre
Andra Vecmane
Tālr.: 63085741 
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore
Biruta Petrokaite

Tālr. 63085680, 29209283
e-pasts: biruta.petrokaite@jelgavasnovads.lv
 
Sociālais aprūpētājs
Sandra Zvejniece
Tālr.: 66047869
Kultūras pasākumu organizators
Anda Plikša

Adrese: "Eži", p/n Garoza, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045
Tālrunis: 29109265
anda.pliksa@jelgavasnovads.lv
Garozas bibliotēka
Dace Donova

Adrese: "Eži", p/n Garoza, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045
Tālrunis 26583230
e-pasts: Dace.Donova@jelgavasnovads.lv
Ārējās apkalpošanas punkts Emburgā (bibliotēka)
Daina Užule

Adrese: "Vīgriezes", Emburga, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045
Tālrunis: 27015785
e-pasts: daina.uzule@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektora pieņemšanas laiks:

"Eži", Garoza, Salgales pagasts

"Vīgriezes", Emburga, Salgales pagasts 

Pirmdienās 08:00-11:00

Ceturtdienās 15:00-19:00

Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit

Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit