Kontakti

anita.liekna [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Stadiona iela 10, Ozolnieki, LV-3018

Darbinieki

Anita Liekna

Vadītāja
anita.liekna [at] jelgavasnovads.lv

Sanita Bethere

Vadītājas vietniece
sanita.bethere [at] jelgavasnovads.lv

Sandra Kravale

Vadītājas vietnieces p. i.
sandra.kravale [at] jelgavasnovads.lv

Alīna Brūvere

Galvenā speciāliste
alina.bruvere [at] jelgavasnovads.lv

Nelda Ķikute

Galvenā speciāliste
nelda.kikute [at] jelgavasnovads.lv

Linda Holendere

Tūrisma organizatore
linda.holendere [at] jelgavasnovads.lv

Roberts Grinbergs

Tūrisma pakalpojumu attīstības speciālists - Lielvircavas muiža
roberts.grinbergs [at] jelgavasnovads.lv

Saiva Drupa

Tūrisma informācijas centra vadītāja Jaunsvirlaukas pagastā - Staļģenes muiža
saiva.drupa [at] jelgavasnovads.lv

Ingūna Pranka

Tūrisma informācijas centra vadītāja Lielplatones pagastā - Lielplatones muiža
inguna.pranka [at] jelgavasnovads.lv

Ina Jurģe

Tūrisma informācijas centra vadītāja Vircavas pagastā
ina.jurge [at] jelgavasnovads.lv

Annija Krustozoliņa

Tūrisma informācijas centra vadītāja Vilces pagastā - Vilces muiža
annija.krustozolina [at] jelgavasnovads.lv

Pārvaldībā esošās iestādes:

Jelgavas novada Kultūras pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta  (Jelgavas novada domes 2015.gada 29.aprīļa lēmums, protokols Nr. 8  § ) un tās pakļautībā esoša iestāde, kura īsteno pašvaldības kompetenci kultūras darba organizācijā, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, tautas mākslas jaunrades attīstībā un kultūras politikas realizācijā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, domes lēmumiem un  Kultūras pārvaldes  nolikumu.
Pārvaldes darbība tiek finansēta no Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem un tai ir sava budžeta tāme, ko apstiprina pašvaldība.
Kultūras pārvaldes pārziņā ir 16 kultūras/Tautas/Saietu namu un 26 bibliotēku darbība.