Kontakti

anita.liekna [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Stadiona iela 10, Ozolnieki, LV-3018

Darbinieki

Anita Liekna

Vadītāja
anita.liekna [at] jelgavasnovads.lv

Sanita Bethere

Vadītājas vietniece
sanita.bethere [at] jelgavasnovads.lv

Sandra Kravale

Vadītājas vietniece
sandra.kravale [at] jelgavasnovads.lv

Alīna Brūvere

Kultūras pārvaldes galvenā speciāliste
alina.bruvere [at] jelgavasnovads.lv

Nelda Ķikute

Galvenā speciāliste
nelda.kikute [at] jelgavasnovads.lv

Elīna Zālīte

Galvenā speciāliste
elina.zalite [at] jelgavasnovads.lv

Pārvaldībā esošās iestādes:

Jelgavas novada Kultūras pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta  (Jelgavas novada domes 2015.gada 29.aprīļa lēmums, protokols Nr. 8  § ) un tās pakļautībā esoša iestāde, kura īsteno pašvaldības kompetenci kultūras darba organizācijā, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, tautas mākslas jaunrades attīstībā un kultūras politikas realizācijā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, domes lēmumiem un  Kultūras pārvaldes  nolikumu.
Pārvaldes darbība tiek finansēta no Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem un tai ir sava budžeta tāme, ko apstiprina pašvaldība.
Kultūras pārvaldes pārziņā ir 16 kultūras/Tautas/Saietu namu un 26 bibliotēku darbība.