• Platība: 66.8 km2
  • Iedzīvotāju skaits: 2120 (uz 02.01.2018.)
  • Pagasta apdzīvotās vietas Eleja

Teritorija

Elejas pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā, Jelgavas novada pašos dienvidos. Robežojas ar Lietuvas Republiku.

Daba

Lielupes baseina upes – Vircava ar Audruvi un Eleju. Platones pieteka Sidrabene. Upes regulētas, iztaisnotas.

Vēsture

Eleja pirmoreiz hronikās minēta 10. gadsimtā. 1935. gadā pagastā bija 7890 ha, 1949.gadā pagastu likvidēja, izveidojot ciemu. 1990. gadā pagastu atjauno. Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā Elejas pagastā iekļauta daļa Lielvircavas pagasta, bet daļa agrākā Elejas pagasta pievienota Sesavas pagastam.
20. gadsimtā sākumā pagasta attīstību ievērojami veicināja dzelzceļa līnijas  Jelgava – Meitene izbūve 1915. gadā.1916. gadā dzelzceļa līnija uz Šauļiem. Agrārās reformas laikā muižu zemi sadalīja 150 vienībās. Pēckara gados nodibināja kolhozus „Gaisma”, „Austrums”, vēlāk tos apvienojot izveidoja padomju saimniecību „Eleja”.

Video autori: Antra Leite-Straume un Jēkabs Vilkārsis